Ledenvergadering “Eensgezindheid”

De Christelijke toneelvereniging “Eensgezindheid” is 81 jaar jong. De leden hebben vorig jaar het 80 jarig jubileum gevierd. Vrijdagavond 22 januari werd een ledenvergadering gehouden in het verenigingsgebouw aan de Hoofstraat in Overdinkel.

De voorzitter Hala Bryk sprak van een zeer geslaagd toneeljaar met twaalf uitverkochte voorstellingen waar het publiek van genoten heeft.

Financieel gezond.

De penningmeester liet een financieel overzicht rond gaan waar uit bleek dat de vereniging financieel gezond is. Het bestuur stelde voor om de contributie van de leden en de toegangskaartjes voor het publiek (2,50 euro) niet te verhogen. Ook kwam ter sprake dat het voor sommige bezoekers een crime is om aan toegangskaartjes te komen. Meestal zijn na één avond van de openstelling voor de verkoop alle voorstellingen uitverkocht. Dit wordt erkend als een lastig probleem, maar een oplossing is voorlopig niet voorhanden. 

Goede doelen.

De voorzitter gaf te kennen dat het bestuur benaderd was door de organisatoren van Samenloop voor Hoop, de 24-uurswandelestafette van het KWF op 25 en 26 juni 2016 in het Gradus Majella park in Overdinkel, om te denken over een manier van sponsoring. Een lid stelde voor om twee keer peer jaar een donatie te doen aan een goed doel. De vergadering stemde hier unaniem mee in. Het eerste goede doel is dus Samenloop voor Hoop. De penningmeester hiervan zal binnenkort een bedrag va 250 euro op de rekening bijgeschreven zien. 

Plattelandskomedie in drie bedrijven.

De repetities voor de plattelandskomedie in drie bedrijven, “Dan maar een zorgboerderij.”, zijn inmiddels weer begonnen. Het stuk is geschreven door Willie van Oenen. Het gaat niet goed met de boerderij van Harm en Rinus. Ze hebben van alles geprobeerd om neveninkomsten te krijgen maar het levert niet veel op. Broer Albert, mede-eigenaar, ergert zich groen en geel aan zijn broers. Samen met zijn vrouw, die directrice is van een ouderencentrum, lanceert hij het idee om een zorgboerderij te beginnen. Harm en Rinus zien dit helemaal niet zitten, maar met de hulp van tante Ko gaat de zorgboerderij van start. Uiteraard levert dit doldwaze scenes op. De voorstellingen zijn op 1, 2, 8, 9, 15 en 16 april. De aanvang van de kaartverkoop wordt nog bekend gemaakt.

Ledenvergadering “Eensgezindheid”

Sfeer.

Na de rondvraag sprak Hala haar dank uit aan de leden over het vertrouwen in elkaar en het omgaan met elkaar. Dankzij de verdraagzaamheid is er tijdens de repetities een prima sfeer, waardoor het plezier aan het spelen verhoogd wordt, want het is hard werken om steeds weer een goed stuk op de planken te zetten. Ieders inzet is belangrijk. Zowel van de technische commissie als van de kaartverkoop, de hulp achter de schermen, het uitzoeken van de te spelen stukken en de commissie die de rollen verdeelt. 

 

 

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud