Culturele Raad Losser stopt er mee

De Stichting Culturele Raad Losser, die werd opgericht in 1998, is per 1 april 2016 opgehouden te bestaan.

De Culturele Raad Losser heeft zich in haar bijna 18-jarig bestaan, bezig gehouden met het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Gemeente Losser. Daar waar het nodig was: advies gegeven aan culturele verenigingen ten aanzien van subsidieaanvragen en zich ingezet voor het bevorderen een gunstig cultureel klimaat in de gemeente.

Dit gebeurde onder andere door advies te geven over twee Cultuurnota’s en hiervoor ideeën aan te dragen. Voor de gemeente Losser werden subsidieaanvragen van culturele organisaties beoordeeld en werd er hierover advies gegeven. Voor de culturele organisatie betekende dit, dat er een beroep werd gedaan op de creativiteit van de aanvragers, want de subsidieverstrekking was ondermeer afhankelijk van het aspect “vernieuwend”.

De Culturele Raad heeft 7x de Cultuurprijs van de Gemeente Losser georganiseerd, een prijs voor een bijzondere culturele prestatie. In de loop van de jaren werd deze prijs geaccepteerd en gewaardeerd in de samenleving.

De CRL had aandacht voor bijzondere gelegenheden en jubilea van de verschillende culturele verenigingen. Hierbij werd meer dan eens verbindingen gelegd tussen verenigingen, waardoor een aanzet werd gegeven voor gezamenlijke activiteiten.

De CRL heeft zich actief en constructief ingezet met betrekking tot het behoud van het gemeenschapshuis “Ons Gebouw” en de Muziekschool De Sleutel.

Door veranderde gemeentelijk beleid, worden de afzonderlijke adviesraden opgeheven. Er komt een Participatie Raad taken van de vroegere raden vertegenwoordigd zullen zijn.

Volgens de statuten van de Stichting zullen bij ontbinding de eventuele baten, in  overleg met de gemeente, ten goede moeten komen aan het doel van de Culturele Raad n.l.: “de bevordering in zijn algemeenheid van een gunstig (sociaal-)cultureel klimaat in de genoemde gemeente en van al hetgeen in de ruimste zin daartoe bevorderlijk kan zijn”. 

Dit overleg met de gemeente Losser heeft plaats gevonden en er is door het bestuur van de Stichting Culturele Raad Losser besloten, dat het positieve saldo zal worden besteed aan activiteiten van de “Stichting Culturele Basisvormig Losser”.

De Stichting Culturele Basisvorming Losser  is een uniek concept, waarin de scholen en de betreffende besturen van zowel  het openbaar, katholiek en christelijk onderwijs  samenwerken, om er voor te zorgen dat alle kinderen van alle 12 Basisscholen van de gemeente Losser in aanraking komen met Kunst en Cultuur en het Historisch Erfgoed in onze gemeente. Momenteel zijn dat 1900 leerlingen.

Zij krijgen kennis van, ervaring in, belangstelling voor: toneel, dans, beeldende kunst, literatuur, muziek en andere cultuurvormen, die van belang zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

Ook  de Staringgroeve, de Steenfabriek, de Bleek en Het Erve Kraesgenberg hebben een plaats in deze culturele vorming.

Naast “leren in de school” is er ook veel aan dacht voor  “leren buiten de school”, met  bezoeken aan musea, theater, de muziekschool, e.d.

De lessen en activiteiten worden verzorgd door deskundige leerkrachten, kunstenaars,  gastdocenten en gidsen.

De Culturele Raad  is, samen met de gemeente Losser van mening, dat de resterende gelden bij de Stichting Culturele Basisvorming op verantwoorde wijze besteed zullen worden. De jeugd van de hele gemeente, dus ook in de kerkdorpen Overdinkel, De Lutte, Glane en Beuningen zal er profijt van hebben.

Auteur: Peter Langela
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud