Koninklijke onderscheiding Gerard Bruinink

Koninklijke onderscheiding Gerard Bruinink

Vandaag, vrijdag 7 augustus, heeft de heer Gerard Bruinink een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheiding Gerard BruininkWaarvoor leef je? Die vraag stelt een mens zich niet vaak. Je doet wat je denkt dat belangrijk is. Maar als het leven niet meer zo gaat als je wilt, als ziek zijn je leven domineert, komt die vraag vast vaak in je op.

Wat is die zin van het leven? Heb ik mijn eigen talenten voldoende benut? Dit zijn belangrijke vragen, zeker voor iemand bij wie het katholieke geloof een belangrijke rol speelt.” Zo begon de toespraak van burgemeester Michael Sijbom voor Gerard Bruinink die aangeslagen verrast was.

Café Heijdemann.

Met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen waren ze vanmiddag naar café Heijdemann in Losser gekomen. Niets vermoedend werd Gerard ontvangen door vele bekenden van hem uit Losser. De burgemeester gaf aan dat hij samen met degenen die hem zo dierbaar zijn in het zonnetje wilde zetten. Gerard heeft vooral veel werk verzet voor de kerk, de historische kring, de uitvaartvereniging en de oud medewerkersvereniging van de gemeente Losser.

Bij de RK Uitvaart Vereniging Losser al sinds 27 jaar actief en met haar 3500 leden, geen kleine vereniging. Sinds 1987 HIJ secretaris van het bestuur waar alle secretariaatswerkzaamheden zoals telefoon, agenderen vergaderingen, verslaglegging en vertegenwoordiging in de regiovergaderingen verzorgt. Hij organiseert de overleggen met buurtverenigingen en is daar ook bij aanwezig. Door het overlijden van de bode (incasseerder) in 2013 kwam er een extra taak vrij die hij, vrijwillig op zich heeft genomen.

Hij verzorgt nu ook het directe contact met de leden o.a. met bezoeken aan 18-jarigen om zelfstandig lid te worden, door zelf achter de contributieachterstanden aan te gaan, en door aan anderen informatie te verstrekken. Dit kost veel tijd en die werkzaamheden zijn opgelopen van eerst 4 uur per week naar ca. 12 uur per week. Deze taak blijft hij uitvoeren tot er iemand anders is die deze vacature kan invullen (Maar deze vrijwilligers zijn moeilijk te vinden). 

Historische kring Losser.

Gerard heeft van 1989-1995 maakte je deel uit van het bestuur van de HKL (Historische Kring Losser). En hij deed veel meer, zoals vanaf 1992/1995 voor Oet Dorp en Marke (het tijdschrift van de HKL). 

H. Maria Geboortekerk.

Vanuit zijn betrokkenheid bij de H. Maria Geboortekerk in Losser heeft hij in 1999 het initiatief genomen om dit kerkgebouw tijdens de Open Monumentendagen open te stellen en er als gids/rondleider op te treden. Onlangs heeft hij een indrukwekkende en historisch verantwoord verhaal geschreven en aan de nieuwe gidsen beschikbaar gesteld. Vanuit die positie zit hij in het Comité, dat – onder auspiciën van de beide historische verenigingen – in de gemeente Losser jaarlijks de Open Monumentendagen organiseert en invulling aan de dag geeft.

In 2010 heeft hij een grote tentoonstelling van religieus erfgoed in de kerk georganiseerd. Aan die inzet is te danken dat de H. Maria Geboorteparochie uiteindelijk toch heeft meegewerkt aan een grote, door de Historische Kring Losser in samenwerking met kerken uit Losser, Overdinkel, Glane, Gronau, de Bardel en Epe – in het najaar van 2008 in Losser en aansluitend in 2009 in Gronau – met veel succes georganiseerde, tentoonstelling over kerkelijk erfgoed.

Archief.

Tijdens de tentoonstelling over kerkelijk erfgoed zijn contacten met het parochiebestuur ontstaan, die er in 2010 toe hebben geleid dat een team van drie personen, waaronder Gerard en Georg van Slageren van HKL, het tot dan toe ongeordende archief van de parochie hebben geïnventariseerd en beschreven. Tot 2010 was er van een bestaand archief geen sprake, maar wel – door het toenmalige parochiebestuur – zeer gewenst!

In september 2010 werd gestart met het opzetten van het archief; twee –en een half jaar werd aan de inventarisatie en het opzetten ervan gewerkt. Op 13 februari 2013 werd het archief officieel aan de locatieraad overgedragen. “Dankzij jouw kennis over de geschiedenis van de kerk werd een belangrijke bijdrage hieraan geleverd” aldus de burgemeester.

Lid in de orde van Oranje Nassau.

Michael Sijbom spelde hem de onderscheiding op en deelde mede dat het zijne Koninklijke hoogheid Koning Willem Alexander heeft behaagd hem te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau.

Koninklijke onderscheiding Gerard Bruinink Koninklijke onderscheiding Gerard Bruinink

 

 

Auteur: Sietse Smit
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud