Bijeenkomst jongerenhuisvesting Losser groot succes

Bijeenkomst jongerenhuisvesting Losser groot succes

Prijs huurwoning

De prijs van een huurwoning kwam vaak ter sprake. Er werd een tweedeling gemaakt tussen alleenstaande starters en jonge gezinnen. De alleenstaande starters eisen niet veel en hebben ook niet veel te besteden. Een kale huurprijs van 350 euro is het maximum. 
De jonge gezinnen stellen meer eisen aan een woning en zijn bereid meer te betalen. 
Zij kunnen 550 euro aan kale huur betalen. Een rode draad door de avond is de passendheid van de woning. Elke (toekomstige) huurder heeft eigen wensen en eisen. Domijn zoekt naar oplossingen voor een gevarieerd aanbod. Ook kijkt de corporatie naar mogelijkheden voor meer aanbod voor alleenstaande starters.

 

Het logtingsysteem
Een deel van de aanwezigen was van mening dat Lossernaren meer kans en recht hebben op een woning in Losser. In Nederland is het in de wet geregeld dat men vrij is te wonen waar men wil, zogenaamde vrijheid van vestiging. Domijn houdt zich aan deze wet en vindt dat het lotingssysteem eerlijke kansen biedt aan iedereen. Daarnaast vindt Domijn het ook belangrijk dat Lossenaren in hun eigen plaats kunnen blijven wonen. Dit punt heeft de aandacht bij Domijn.

 

CPO
Op de Saller, maar ook elders in Losser is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk. Tijdens de woningmarkt die de gemeente Losser in oktober organiseert is informatie te verkrijgen over dit onderwerp.

 

Aanknopingspunten voor de toekomst 
Voor het Platform Losser heeft de avond over jongerenhuisvesting genoeg aanknopingspunten opgeleverd om hier in de toekomst kritisch naar te blijven kijken. 
Het Platform Losser houdt de aanwezigen op de hoogte van de concrete uitkomsten. Mensen met aanvullende ideeën kunnen contact opnemen via .

Auteur: Nicky Luttikhuis
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud