Natuur & Recreatie

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Zij wil mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban.

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot zeer kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Al die gebieden beheren we op maat. Soms betekent dat niet of nauwelijks ingrijpen, soms betekent dat juist regelmatig maaien of knotten om bijzondere leefgemeenschappen te behouden. Op die manier behouden we al die veelzijdige landschappen en de bijbehorende natuur die Nederland zo kenmerken.

Losser

Natuurmonumenten beheert in de gemeente Losser grote natuurgebieden. Natuurmonumenten is een natuurbeschermingorganisatie die natuurgebieden in de gemeente Losser aankoopt en beheert.

Het beheerderskantoor staat op het landgoed Egheria in de Lutte

Website: www.natuurmonumenten.nl/twente