Educatie

Wat is "Duurzaam"

Lamp

Deze Blog is afkomstig van het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD). De VLD heeft als doel burgerinitiatieven te stimuleren onder de verzamelnaam Duurzaam. Maar wat verstaan we nu precies onder "Duurzaam" ?

Duurzaamheid.

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Wat betekent dat nu voor de gewone vrouw/man en dus ook voor de inwoners van Losser. We kunnen het ook vertalen als het streven naar een duurzame levensstijl, waarbij wij bewust omgaan met ons leefmilieu zoals voeding en spullen die we gebruiken met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu.

De bedreigingen voor nu en in de toekomst voor onze (klein)kinderen zijn er in vele soorten, onder andere:

 • Klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikasgassen.
 • Verspilling van grondstoffen en zoet water.
 • Afval en schadelijke stoffen die in het milieu belanden.
 • Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Luchtvervuiling
 • Verdroging en verzuring van de bodem
 • Uitbuiting en schendingen van mensenrechten

Er zijn veel dingen die je kunt doen om duurzamer te leven. Zo kun je bijvoorbeeld je afval scheiden, apparaten niet op stand-by laten staan, letten op wat en waar je je spullen koopt, je douchetijd inkorten, groene energie gebruiken, de lichten uitdoen als je niet in de kamer bent en nog veel meer. Als je water over hebt in je glas wat je bijvoorbeeld niet hebt opgedronken kan je dat aan je planten geven en zo bezuinig je water. Ook kun je zonnepanelen nemen en dat bespaart energie. Deze tips besparen ons niet alleen in de portemonnee maar leveren ook milieu winst op.

Hierbij geven we nog een aantal bespaartips, met uitleg, die zowel het milieu sparen als de portemonnee:

 1. Let bij het kopen van een (nieuwe) wasmachine goed op het energieverbruik. Er zit bij wasmachines een enorm verschil in de mate van energieverbruik. Je kunt dit verbruik goed vergelijken aan de hand van het voor wasmachines verplichte energielabel. Zo kan een wasmachine die qua aanschafprijs duurder is, uiteindelijk toch goedkoper zijn doordat je veel bespaart op energiekosten. 
 2. Centrifugeer op hoge toeren als de was daarna in de droger gaat. Als je de was na de wasbeurt wil drogen in de droger, kun je de was het beste eerst op de hoogste stand laten centrifugeren. Hierdoor verbruik je uiteindelijk minder energie. 
 3. Was op een lagere temperatuur. Vaak is het niet nodig om op een hoge temperatuur te wassen. Zet de was die je normaal gesproken op 40 ⁰C wast op 30 ⁰C en zet de was die je normaal gesproken op 60⁰C wast op 40⁰C. Je zult merken dat alles net zo schoon wordt en dat je energie bespaart.
 4. Gebruik de eco-stand als de was erg vies is. De meeste wasmachines zijn voorzien van een eco-stand of spaarstand. In deze stand duurt de wasbeurt een stuk langer, maar er wordt wel minder warm water (en dus ook energie) verbruikt.
 5. Als je gebruikmaakt van een piek- en daltarief. Gebruik de wasmachine dan zoveel mogelijk tijdens het daltarief. Door te wassen tijdens het daltarief bespaar je natuurlijk geen energie. Door de lagere energietarieven tijdens de daluren zorg je wel voor een lagere energierekening. Hebt u zonnepanelen dan geldt echter het volgende advies: Zet wasmachine en vaatwasser overdag aan voor optimaal gebruik van de zonnepanelen.

Als u op een andere manier wilt bijdragen aan duurzame burgerinitiatieven dan kunt u een bericht sturen naar infoVLD@losser.nl

Meer info over het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam kunt u vinden op onze facebookpagina. https://www.facebook.com/VrijwilligersteamLosserDuurzaam

Bron en tekst: Marinus Doosje, (deel) voorzitter VLD

Vensters: 
afbeelding van Marinus Doosje

Door: Marinus Doosje

Mijn naam is Marinus Doosje. Met een onderbreking van een paar jaar heb ik mijn hele leven in Losser gewoond. Mijn vrouw bevalt het net als mij prima in Losser. We hebben een zoon en een dochter die beiden getrouwd zijn. We hebben 4 kleinkinderen. Ik hoop dat ik een