Humor-meer

Classes: 
bg-red
URL: 
humor-meer
Welkom node: 
28 536
Menü titel: 

Humor

en Meer

Smiley: 
almost-ready
info node: 
5 206

contactlenzen

Contactlenzen

Gulden tijdperk

gulden tijdperk

De Rups

De rups gaf zijn maat een duwtje en zei: “Hups”

“Wat ben jij toch een slome rups.”

“Och” sprak de ander: “de snelheid mag gerust iets minder.”

“Want morgen vliegen we als een vlinder.”

 

Sietse Smit

Voetbal termen

Voetbal termen

Nieuwe ijsmachine in Losser?

Waar staat deze ijsmachine?

Bijna weekend !!!

Cafe Koopman

Café Koopman.

Dinsdag de dag voor een taal kronkel

Tuinverlengkabel

-20 m lang

-geaard

-geschikt tot 3500 watt

uit Folder Aldi

Speciale ijsboer....

Speciale ijsboer...

 

Denn’blues.

De kater zuukt zien blue sweet shoes.

Want hij geet noar de Losserse Denn’nblues.

Wat ’n muziek wat ’n blues, helemoal te gek.

Zelf de Brilmansdenn’nkraai’n hoal’n de bek.

Later thuus zee hij teeg’n zien poesje.

“Hik, volg’nd joar goa ‘k weer heur snoesje.”

Twee veldmoez'n

Twee veldmoez'n kwaam'm mekaar teeg'n.

Net toen d'r 'n vleermoes kwam overvleeg'n.

“Kiek” zee de veldmoes “wat'n snelheid wat n'pracht.”

Da's mien oaldste breur, hij zit bie de luchtmacht. 

 

Sietse Smit

Is er iets te zien ?

Is er iets te zien ?

roze olifant

NajaarsKermis

NajaarsKermis

Rotterdamse bewegwijzering

Rotterdamse bewegwijzering

Diner voor twee

Diner voor twee

De tandem.

Kiek zee de hond teeg’n zien moat. Zie.

Want d’r kwam net ’n tandem veurbie.

’t Jonge jonge dat is toch errug.

As wie dat doat hij ’n emmer water oawer de rug.

Sietse Smit

De avonden.

Als toentertijd het donker als een deken over onze wijk viel, en de straatlantaarns hun nevelige gloed over de lege straten lieten schijnen, vulden we de avonden in met spelletjes. Met zijn drieën zaten we aan de keukentafel. Pa dommelde , dan weer slapend in, in zijn divastoel die naast de kolenkachel stond.

't Schoap

Koekoek

Het zondagsgedicht van Sietse Smit: Koekoek

Vader Jacob

Vader Jacob

Wensen

Sietse draagt dit gedicht Wensen op een vriend die al 3 weken op de intensive care ligt.

Najaarskermis

NajaarsKermis

Vader Jacob

Vader Jacob

 

't Rot

Toen was geluk nog gewoon

 

`t Rot

 

De mooiste weg

Weeg'n in alle kleur'n en moat'n

Zandweeg'n en klinkerstroat'n

Is't 'n karrespoor of bituum'm woar ik veur

Goa'k linksof, rechtsof of rechtdeur

 

Mooie weeg'n recht en krom

Buut'n of bin'n de bebouwde kom

Weeg'n met stof en weeg'n met gruus

Pleegzuster Bloedwijn

Pleegzuster Bloedwijn

De Zebra

Het wekelijkse gedicht door Sietse Smit: De Zebra.

Pap kom je helpen ???

Pap kom je helpen ???

Red light

Red light district

Pagina's