Gemeente

Classes: 
bg-dark-blue
URL: 
gemeente
Menü titel: 

Gemeente

Smiley: 
sweating
info node: 
5 109

Gemeente

Dit is het venster over de Gemeente Losser

Burgemeester Cia Kroon in gesprek met Raymond Breukers

Raymond is dirigent. In de gemeente Losser dirigeert hij 3 koren. Hooge Noodt, Dynamique en het Plechelmuskoor uit de Lutte. Hij vertelt wat corona allemaal teweeg heeft gebracht in zijn werkzaamheden als dirigent.

Raymond is dirigent. In de gemeente Losser dirigeert hij 3 koren. Hooge Noodt, Dynamique en het Plechelmuskoor uit de Lutte. Hij vertelt wat corona allemaal teweeg heeft gebracht in zijn werkzaamheden als dirigent.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.

Nieuwe fietsenstalling aan de Gronausestraat

Vlakbij de bushalte aan de Gronausestraat komt een nieuwe fietsenstalling. Schuin tegenover de H. Maria Geboorte Kerk verschijnt deze stalling met een ontwerp, passend bij de nieuwe uitstraling van het centrum. De fietsenstalling wordt in augustus geplaatst en biedt ruimte aan meer dan 60 fietsen.

Vlakbij de bushalte aan de Gronausestraat komt een nieuwe fietsenstalling. Schuin tegenover de H. Maria Geboorte Kerk verschijnt deze stalling met een ontwerp, passend bij de nieuwe uitstraling van het centrum. De fietsenstalling wordt in augustus geplaatst en biedt ruimte aan meer dan 60 fietsen.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Rioolreparatie Roveniuslaan Losser

Vanaf dinsdag 20 juli tot donderdag 22 juli is de Roveniuslaan ter hoogte van huisnummer 5-7 afgesloten voor het doorgaand verkeer in verband met een reparatie aan het riool. De Twentse weg- en waterbouw voert deze reparatie uit. De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Verkeer kan omrijden via de Denekamperdijk.

Vanaf dinsdag 20 juli tot donderdag 22 juli is de Roveniuslaan ter hoogte van huisnummer 5-7 afgesloten voor het doorgaand verkeer in verband met een reparatie aan het riool. De Twentse weg- en waterbouw voert deze reparatie uit. De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Verkeer kan omrijden via de Denekamperdijk.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Bouwkavel met agrarische grond te koop aan Invalsweg Overdinkel

De gemeente Losser biedt aan de Invalsweg in Overdinkel een bouwkavel mét agrarische grond te koop aan. De bouwkavel is circa 635 m2 groot. Achter de bouwkavel ligt een perceel agrarische grond van circa 6.105 m2 groot. Het totale perceel is 6.740 m2 groot. De bouwkavel en de agrarische grond worden tezamen te koop aangeboden.

De gemeente Losser biedt aan de Invalsweg in Overdinkel een bouwkavel mét agrarische grond te koop aan. De bouwkavel is circa 635 m2 groot. Achter de bouwkavel ligt een perceel agrarische grond van circa 6.105 m2 groot. Het totale perceel is 6.740 m2 groot. De bouwkavel en de agrarische grond worden tezamen te koop aangeboden.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Incidentele subsidie voor Bruisend Overdinkel

Op  zaterdag 11 september organiseert Bruisend Overdinkel het evenement Music, Meat & Craftbeer op het dorpsplein in Overdinkel. Het college van B&W heeft hiervoor een incidentele subsidie van € 1.000 verleend.

 

Op  zaterdag 11 september organiseert Bruisend Overdinkel het evenement Music, Meat & Craftbeer op het dorpsplein in Overdinkel. Het college van B&W heeft hiervoor een incidentele subsidie van € 1.000 verleend.

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Contract plasticafval met half jaar verlengd

De Twentse gemeenten en Nedvang B.V. (uitvoeringsorganisatie van Afvalfonds Verpakkingen) zijn voornemens de lopende (tijdelijke) pilot-overeenkomst over de verbetering van de inzameling van pmd verpakkingenafval met een half jaar te verlengen t/m 31 december 2021 (pmd staat voor plastic, metalen en drankenverpakkingen). Dat betekent dat gemeenten hun inzamelprestaties zullen blijven verbeteren en daarbij een tijdelijk aangepaste vergoeding krijgen voor het ingezamelde pmd-afval, tenzij de vervuiling in een vracht meer dan 35% bedraagt.

De Twentse gemeenten en Nedvang B.V. (uitvoeringsorganisatie van Afvalfonds Verpakkingen) zijn voornemens de lopende (tijdelijke) pilot-overeenkomst over de verbetering van de inzameling van pmd verpakkingenafval met een half jaar te verlengen t/m 31 december 2021 (pmd staat voor plastic, metalen en drankenverpakkingen). Dat betekent dat gemeenten hun inzamelprestaties zullen blijven verbeteren en daarbij een tijdelijk aangepaste vergoeding krijgen voor het ingezamelde pmd-afval, tenzij de vervuiling in een vracht meer dan 35% bedraagt.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Gemeente Losser wil leegstand tegengaan in het buitengebied

Een belangrijke opgave waar ook Losser in de komende jaren voor staat, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het buitengebied. Veel agrarische gebouwen zullen vrijkomen, doordat bedrijven (noodgedwongen) stoppen. Voor Losser is de prognose dat in de periode 2018-2030 een oppervlakte van 98.000 m2 vrijkomt. Als dat leidt tot leegstand heeft dat onwenselijke gevolgen voor het buitengebied. Met nieuw beleid wil de gemeente Losser betrokkenen faciliteren en een impuls geven aan de kwaliteit van het buitengebied. Een sloopregeling en een ‘sloopbank’ zijn belangrijke onderdelen.

Een belangrijke opgave waar ook Losser in de komende jaren voor staat, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het buitengebied. Veel agrarische gebouwen zullen vrijkomen, doordat bedrijven (noodgedwongen) stoppen. Voor Losser is de prognose dat in de periode 2018-2030 een oppervlakte van 98.000 m2 vrijkomt. Als dat leidt tot leegstand heeft dat onwenselijke gevolgen voor het buitengebied. Met nieuw beleid wil de gemeente Losser betrokkenen faciliteren en een impuls geven aan de kwaliteit van het buitengebied. Een sloopregeling en een ‘sloopbank’ zijn belangrijke onderdelen.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Centrum Management Losser en gemeente ondertekenen nieuwe BIZ

Op woensdag 7 juli hebben het bestuur van Centrum Management Losser (CML) en het College van B&W van Losser de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) ondertekend. Hiermee is een wens van veel ondernemers uit het centrum van Losser vervuld. Namens CML ondertekenden voorzitter Marcel de Jong en penningmeester Herman Kuipers, namens het college van Losser wethouder Economische Zaken Harry Nijhuis.

Op woensdag 7 juli hebben het bestuur van Centrum Management Losser (CML) en het College van B&W van Losser de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ) ondertekend. Hiermee is een wens van veel ondernemers uit het centrum van Losser vervuld. Namens CML ondertekenden voorzitter Marcel de Jong en penningmeester Herman Kuipers, namens het college van Losser wethouder Economische Zaken Harry Nijhuis.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Gemeente Losser trekt in 2022 meer geld uit voor subsidies

De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van 32.000 euro. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op.

De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van 32.000 euro. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Asfaltonderhoud fietsstroken Oldenzaalsestraat

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal van 12 t/m 16 juli 2021 asfaltonderhoud uit aan de fietsstroken langs de Oldenzaalsestraat tussen de rotonde Osseplein en de rotonde Pastoor Schaafsplein.

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal van 12 t/m 16 juli 2021 asfaltonderhoud uit aan de fietsstroken langs de Oldenzaalsestraat tussen de rotonde Osseplein en de rotonde Pastoor Schaafsplein.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Video : De Schatkamer van Twente

Schatkamer Promotie/Tourist info De Lutte-Losser heeft een nieuwe promotiefilm voor Losser gemaakt. Toeristen van harte welkom in “De Schatkamer van Twente”. De video kunt u bekijken onderaan dit artikel.

Schatkamer Promotie/Tourist info De Lutte-Losser heeft een nieuwe promotiefilm voor Losser gemaakt. Toeristen van harte welkom in “De Schatkamer van Twente”. De video kunt u bekijken onderaan dit artikel.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Gemeente Losser houdt enquête over dienstverlening gemeente

Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de bestrijding van de eikenprocessierups en het beheer van groen, straten en pleinen. De gemeente Losser wil graag weten wat zij nu en in de toekomst in haar dienstverlening kan verbeteren. Inwoners en ondernemers kunnen van 14 t/m 28 juni een vragenlijst invullen.

Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de bestrijding van de eikenprocessierups en het beheer van groen, straten en pleinen. De gemeente Losser wil graag weten wat zij nu en in de toekomst in haar dienstverlening kan verbeteren. Inwoners en ondernemers kunnen van 14 t/m 28 juni een vragenlijst invullen.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Reactie op Regionale Energie Strategie naar alle gemeenteraden in Twente.

Onderstaande reactie op RES 1.0 is door o.a. SBTL gestuurd naar alle gemeenteraden in Twente. Zij hopen dat hun kritische  kanttekeningen, voor zover nog kan, worden meegenomen in de besluitvorming over RES Twente 1.0 deze maand. De reactie van SBTL (Stichting Behoud Twents Landschap) is ingediend mede namens Aanwonenden Zandhuizerweg te De Lutte, Landgoedeigenaren Lutterzand, Stichting Douane Expediteursgebouw te De Lutte.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

Ook in 2021 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. 

Ook in 2021 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Rioolreparaties Havikstraat, Arendstraat en de Muchteweg

In de week van 14 juni en 21 juni worden op 3 plekken in Losser reparaties aan het riool uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw. Gedurende deze werkzaamheden wordt de rijbaan voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanwonenden blijven bereikbaar.

In de week van 14 juni en 21 juni worden op 3 plekken in Losser reparaties aan het riool uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw. Gedurende deze werkzaamheden wordt de rijbaan voor doorgaand verkeer afgesloten. Aanwonenden blijven bereikbaar.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

3 en 4 juni worden 6 bomen gekapt

Binnenkort zijn de Kostergaarden en Kosterstraat aan de beurt om aangepakt te worden. Ter voorbereiding worden op donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni 5 bomen aan de Koetergaarden en 1 boom aan de Kosterstraat gekapt. Als de straat klaar is worden er 11 bomen / boompjes geplant.

Binnenkort zijn de Kostergaarden en Kosterstraat aan de beurt om aangepakt te worden. Ter voorbereiding worden op donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni 5 bomen aan de Koetergaarden en 1 boom aan de Kosterstraat gekapt. Als de straat klaar is worden er 11 bomen / boompjes geplant.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Donderdag 3 juni krijgt de rotonde bij de Fakkel rode coating

Dnderdag worden de fietsstroken op de rotonde bij de Fakkel (Fieseliersplein) voorzien van rode coating. Dit kan pas als het asfalt een beetje gesleten is en het droog eer is. Dat laatste was al een tijd niet het geval.

Dnderdag worden de fietsstroken op de rotonde bij de Fakkel (Fieseliersplein) voorzien van rode coating. Dit kan pas als het asfalt een beetje gesleten is en het droog eer is. Dat laatste was al een tijd niet het geval.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Afsluiting Hogeboekelweg van 2 t/m 4 juni

Op 2, 3 en 4 juni voert aannemer NTP, in opdracht van de gemeente Losser, de laatste werkzaamheden uit aan de Hogeboekelweg. Het gaat om het aanbrengen van de rode asfalt laag.Dit maakt deel uit van het herinrichtingsplan om van de Hogeboekelweg een fietsstraat te maken.

Op 2, 3 en 4 juni voert aannemer NTP, in opdracht van de gemeente Losser, de laatste werkzaamheden uit aan de Hogeboekelweg. Het gaat om het aanbrengen van de rode asfalt laag.Dit maakt deel uit van het herinrichtingsplan om van de Hogeboekelweg een fietsstraat te maken.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Gemeente Losser sluit 2020 positief af met 3,3 miljoen

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van afgerond € 3,3 miljoen. De financiële positie van de gemeente Losser blijft, in lijn met de voorgaande jaren, onverminderd robuust.

De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van afgerond € 3,3 miljoen. De financiële positie van de gemeente Losser blijft, in lijn met de voorgaande jaren, onverminderd robuust.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Veldproef bestrijding eikenprocessierups

Zoals Hallo Losser op 21 mei al schreef, experimenteert de gemeente Losser in samenwerking met Donker Groep uit Sneek met de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze veldproef vindt plaats bij een tiental eiken, langs de Broekhoekweg ter hoogte van de Hubo. De stam van de eiken is gedeeltelijk omwikkeld met jute.

Zoals Hallo Losser op 21 mei al schreef, experimenteert de gemeente Losser in samenwerking met Donker Groep uit Sneek met de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze veldproef vindt plaats bij een tiental eiken, langs de Broekhoekweg ter hoogte van de Hubo. De stam van de eiken is gedeeltelijk omwikkeld met jute.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Boerderij Austie in Beuningen aangewezen als gemeentelijk monument

Het college heeft besloten om boerderij Austie, aan de Paandersdijk 9 in Beuningen, aan te wijzen en te registreren als gemeentelijk monument. Het gaat specifiek over de tweekapsboerderij, de vakwerkschuur/wagenloods, de grote schuur zonder zijwanden, de voormalige melkstal en een kippenhok.

Het college heeft besloten om boerderij Austie, aan de Paandersdijk 9 in Beuningen, aan te wijzen en te registreren als gemeentelijk monument. Het gaat specifiek over de tweekapsboerderij, de vakwerkschuur/wagenloods, de grote schuur zonder zijwanden, de voormalige melkstal en een kippenhok.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Actieplan Aanpak Eenzaamheid stimuleert contacten en vriendschappen

Door iets te doen wat bij je past, samen met anderen, kun je stap voor stap verandering brengen in je leven. Door middel van kunst, cultuur of sport kom je in beweging, krijg je meer sociale contacten en daarmee een fijner leven. In het najaar van 2021 starten activiteiten voor jongeren en ouderen. 

Door iets te doen wat bij je past, samen met anderen, kun je stap voor stap verandering brengen in je leven. Door middel van kunst, cultuur of sport kom je in beweging, krijg je meer sociale contacten en daarmee een fijner leven. In het najaar van 2021 starten activiteiten voor jongeren en ouderen. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

College Losser stemt in met veiligheidsplan voor komende vier jaar

Het college van de gemeente Losser heeft ingestemd met het Integraal VeiligheidsPlan voor 2021-2024. Om de gemeente Losser veilig te houden is gerichte en structurele samenwerking met maatschappelijke partners en met justitie en politie essentieel. 

Het college van de gemeente Losser heeft ingestemd met het Integraal VeiligheidsPlan voor 2021-2024. Om de gemeente Losser veilig te houden is gerichte en structurele samenwerking met maatschappelijke partners en met justitie en politie essentieel. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Rest bouwplan De Geurmeij wordt bouwrijp gemaakt

Nog dit jaar begint de gemeente Losser met het bouwrijp maken van het resterende deel van bouwplan De Geurmeij in Overdinkel. Op 11 en 18 mei heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken hoe het verder moet met de het bouwplan De Geurmeij.

 

Nog dit jaar begint de gemeente Losser met het bouwrijp maken van het resterende deel van bouwplan De Geurmeij in Overdinkel. Op 11 en 18 mei heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken hoe het verder moet met de het bouwplan De Geurmeij.

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Gemeente experimenteert met bestrijding eikenprocessierups

Het is misschien opgevallen dat bij een tiental eiken, langs de Broekhoekweg ter hoogte van de Hubo, de stam gedeeltelijk omwikkeld is met jute. In samenwerking met de Donker Groep uit Sneek doet de gemeente een proef ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Het is misschien opgevallen dat bij een tiental eiken, langs de Broekhoekweg ter hoogte van de Hubo, de stam gedeeltelijk omwikkeld is met jute. In samenwerking met de Donker Groep uit Sneek doet de gemeente een proef ter bestrijding van de eikenprocessierups.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

College van Losser wil Urgentieverordening continueren

Het college van Losser stelt de gemeenteraad voor om de Urgentieverordening, die sinds september 2017 van kracht is, opnieuw vast te stellen voor een periode van vier jaar. Het betreft een verordening in het kader van de huisvestingswet. Wettelijk vervalt de Urgentieverordening na een periode van vier jaar.

Het college van Losser stelt de gemeenteraad voor om de Urgentieverordening, die sinds september 2017 van kracht is, opnieuw vast te stellen voor een periode van vier jaar. Het betreft een verordening in het kader van de huisvestingswet. Wettelijk vervalt de Urgentieverordening na een periode van vier jaar.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Voorlichting herinrichting centrum De Lutte

Woensdag 26 mei om 19:30 uur wordt er een online informatieavond gehouden voor de inwoners van De Lutte, maar ook andere geïnteresseerden. Via www.losser.nl/lutte kunt u kijken en luisteren naar deze toelichting. Hierbij zullen wethouder Jaimi van Essen, voorzitter van Dorpsbelangen De Lutte Benny Visschedijk en verschillende projectleiders uitleg geven over de vervolgstappen, actuele ontwerpen en de planning.

Woensdag 26 mei om 19:30 uur wordt er een online informatieavond gehouden voor de inwoners van De Lutte, maar ook andere geïnteresseerden. Via www.losser.nl/lutte kunt u kijken en luisteren naar deze toelichting. Hierbij zullen wethouder Jaimi van Essen, voorzitter van Dorpsbelangen De Lutte Benny Visschedijk en verschillende projectleiders uitleg geven over de vervolgstappen, actuele ontwerpen en de planning.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.

Rioolwerkzaamheden Glanergrensweg Glane 26 mei

Woensdag 26 mei is de Glanergrensweg in Glane afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met repartiewerkzaamheden aan de riolering. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht de werkzaamheden binnen één dag af te ronden.

Woensdag 26 mei is de Glanergrensweg in Glane afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met repartiewerkzaamheden aan de riolering. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht de werkzaamheden binnen één dag af te ronden.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Asfaltonderhoud Lossersestraat 21 mei

In opdracht van de gemeente Losser gaat Twentse Weg- en Waterbouw aan de Losserstraat een aantal asfaltreparaties uitvoeren op het gedeelte tussen de Veldmatenweg en de Postweg. De werkzaamheden vinden plaats op 21 mei.

In opdracht van de gemeente Losser gaat Twentse Weg- en Waterbouw aan de Losserstraat een aantal asfaltreparaties uitvoeren op het gedeelte tussen de Veldmatenweg en de Postweg. De werkzaamheden vinden plaats op 21 mei.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser

Pagina's