Educatie

Mariaschool

De Mariaschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot).

De Mariaschool is een katholieke basisschool in het kerkdorp Beuningen, gelegen in de gemeente Losser. Het dorp telt ruim 800 inwoners. Vanaf 1870 staat er een lagere school in ons dorp. Voor de leefbaarheid in deze kleine kern vervult de school een centrale rol. Praktisch alle kinderen uit Beuningen volgen onderwijs aan de Mariaschool. Het gebouw heeft een specifieke uitstraling. Het is kleinschalig, vriendelijk, landelijk; kortom een gezellige dorpsschool. Bij de school was de peuterspeelzaal “de Notedop” ondergebracht tot 1aug. 2012.

Thans is hier een praktijk van een kinderfysiotherapeute gehuisvest. De naam van de school is nauw verbonden aan de naam van de parochie: 'Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand'. Er bestaat een goede samenwerking tussen parochie en school. De Mariaschool is een R.K. basisschool. Dit houdt in dat we ons laten inspireren door het leven van Jezus, zoals dit beschreven is in het Evangelie.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! De Mariaschool is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. De Mariaschool wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.

Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

Adres: 
Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen
Telefoon: 
0541 - 351948
Website: 
http://www.mariabeuningen.nl/