Nieuws & Agenda

Pilot verpakkingencontainer verloopt succesvol

In het westelijk deel van De Lutte en in de Saller in Losser wordt sinds juni 2014 naast het gft-afval en het restafval, ook een verpakkingencontainer huis-aan-huis ingezameld. In deze container met oranje deksel mag naast de plasticverpakkingen, ook het blik en de drankenkartons.

De eerste resultaten van de pilot zijn boven verwachting. Maar liefst 92% van de huishoudens in de wijken heeft de container in gebruik. De hoeveelheid verpakkingen die gescheiden wordt aangeboden neemt nog steeds toe en de hoeveelheid restafval neemt duidelijk af. Wethouder Wildschut is blij met de resultaten: “Meer afval is op deze manier geschikt voor hergebruik en het is mooi om te zien dat we een flinke stap zetten naar een afvalloos Twente”.

De pilot met de verpakkingencontainer is gestart als onderdeel van de ambitie om in Losser van de huidige 200kg restafval per inwoner naar 50kg in 2030 te gaan. Inmiddels mag overal in de gemeente Losser blik en drankenkartons bij het plastic afval in.
In de pilotwijk wordt dit huis-aan-huis opgehaald, andere inwoners kunnen de verpakkingen brengen naar de bekende oranje containers. In de pilotwijk wordt de restafvalcontainer als onderdeel van de pilot eens in de vier weken opgehaald. Dit om twee redenen, namelijk vanwege de prikkel die hierdoor ontstaat om het restafval goed te scheiden en om de kosten van de inzameling te drukken. Inmiddels is gebleken dat de meeste huishoudens hiermee prima uit de voeten kunnen.

Voordelen verpakkingencontainer
Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Dit levert meer hergebruik van afval op en dat is beter voor het milieu. Maar er is ook een financieel voordeel, gescheiden verpakkingen levert een vergoeding op en hergebruik is goedkoper dan verbranding van restafval.

Vervolg pilot
De pilot loopt nog tot in de zomer. In juli/augustus is de eindevaluatie van de pilot en bepaalt de gemeente of het systeem met de verpakkingencontainer in de hele gemeente wordt ingevoerd. Wethouder Wildschut geeft aan in de eindevaluatie ook de ervaringen van inwoners mee te willen nemen: “We zien nu uit de cijfers dat het restafval minder wordt, maar we zijn ook erg benieuwd hoe inwoners de verpakkingencontainer ervaren. Daarnaast hebben zij vast tips die ons verder kunnen helpen”.

In het westelijk deel van De Lutte en in de Saller in Losser wordt sinds juni 2014 naast het gft-afval en het restafval, ook een verpakkingencontainer huis-aan-huis ingezameld. In deze container met oranje deksel mag naast de plasticverpakkingen, ook het blik en de drankenkartons.

De eerste resultaten van de pilot zijn boven verwachting. Maar liefst 92% van de huishoudens in de wijken heeft de container in gebruik. De hoeveelheid verpakkingen die gescheiden wordt aangeboden neemt nog steeds toe en de hoeveelheid restafval neemt duidelijk af. Wethouder Wildschut is blij met de resultaten: “Meer afval is op deze manier geschikt voor hergebruik en het is mooi om te zien dat we een flinke stap zetten naar een afvalloos Twente”.

De pilot met de verpakkingencontainer is gestart als onderdeel van de ambitie om in Losser van de huidige 200kg restafval per inwoner naar 50kg in 2030 te gaan. Inmiddels mag overal in de gemeente Losser blik en drankenkartons bij het plastic afval in.
In de pilotwijk wordt dit huis-aan-huis opgehaald, andere inwoners kunnen de verpakkingen brengen naar de bekende oranje containers. In de pilotwijk wordt de restafvalcontainer als onderdeel van de pilot eens in de vier weken opgehaald. Dit om twee redenen, namelijk vanwege de prikkel die hierdoor ontstaat om het restafval goed te scheiden en om de kosten van de inzameling te drukken. Inmiddels is gebleken dat de meeste huishoudens hiermee prima uit de voeten kunnen.

Voordelen verpakkingencontainer
Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Dit levert meer hergebruik van afval op en dat is beter voor het milieu. Maar er is ook een financieel voordeel, gescheiden verpakkingen levert een vergoeding op en hergebruik is goedkoper dan verbranding van restafval.

Vervolg pilot
De pilot loopt nog tot in de zomer. In juli/augustus is de eindevaluatie van de pilot en bepaalt de gemeente of het systeem met de verpakkingencontainer in de hele gemeente wordt ingevoerd. Wethouder Wildschut geeft aan in de eindevaluatie ook de ervaringen van inwoners mee te willen nemen: “We zien nu uit de cijfers dat het restafval minder wordt, maar we zijn ook erg benieuwd hoe inwoners de verpakkingencontainer ervaren. Daarnaast hebben zij vast tips die ons verder kunnen helpen”.

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.