Nieuws

KIES: kinderen en echtscheiding

KIES staat voor “Kinderen in Echtscheiding Situatie”. Kinderen willen na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen. En zeker niet tussen hun ouders.

Daarom staat in dit geval KIES voor kiezen voor je zelf. Ouders blijven altijd ouders voor hun kinderen. Kies is een preventief hulpprogramma voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders.

Dagboek

Merle Schreur en Monique Torn (sociaal werker en KIES-coach), beide werkzaam bij het loket WIJZ van de gemeente Losser, starten met een tweede sessie bijeenkomsten van acht uren begeleiding van kinderen in een echtscheiding situatie. De training start op 7 november 2018 (21 nov, 28 nov, 12 dec, 19 dec, 9 jan, 16 jan en 23 jan 2019 en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 15 tot 16.15 uur in ’t Lossers hoes. Vooraf is er een info avond voor ouders en deze staat gepland op 6 november om 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t Lossers hoes. Vervolgens gaan de kinderen tijdens de 8 bijeenkomsten een soort dagboek maken waar ze in kunnen schrijven over hun situatie binnen het gezin. Aan het eind van de bijeenkomsten maken de kinderen zelf uit of hun ouders dat dagboek mogen lezen.

Gevolgen scheiding

KIES besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen die impact hebben op kinderen en ouders gedurende de scheiding. Want er ontstaat meestal een verstoorde communicatie. Er zijn emoties te verwerken. Kinderen krijgen soms concentratieproblemen bij het leren. Kinderen kunnen zich anders gaan gedragen. Hoe pakt een omgangsregeling uit? Komen er nieuwe partners voor de ouders? Allemaal problemen en vraagstukken die tijdens de sessie op spelende wijs behandel worden. De kinderen krijgen hulp om de scheiding te verwerken. Tevens krijgen ze handvatten aangereikt om zich beter te kunnen uiten.

Voor de tweede keer in Losser

Merle Schreur zegt het volgende: “Het is de tweede keer dat we dit in Losser op deze manier oppakken. We hebben goede ervaringen opgedaan en er zijn positieve reactie uit de groep, toen 10 personen, gekomen. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De doelstelling is het kind beter te leren begrijpen wat een scheiding met zich mee brengt, zodat ze de scheiding beter kunnen verwerken. Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Juridische banden worden verbroken. Voor kinderen is dit een ingrijpende gebeurtenis. In onderzoeken is aangetoond dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding. Zeker op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na jaren op latere leeftijd. Wij proberen de kinderen en de ouders beter met elkaar te laten communiceren. Dat is voor zowel het kind als de ouders een pluspunt. Het werkt preventief, want kinderen die deze sessie hebben meegemaakt raken minder snel in de problemen.

Ook proberen we de schuldgevoelens bij een kind weg te halen. Soms denken kinderen dat zij de oorzaak van de scheiding zijn. Het mooie van de bijeenkomsten is dat ze dan in aanraking komen met lotgenoten. Kinderen die hetzelfde is overkomen. Ze geven elkaar dan adviezen over sommige situaties. Een kind gaf aan dat het soms slecht kon slapen omdat het prakkiseerde over de echtscheiding. Het andere kind zei dan dat ie dat ook had maar er een oplossing voor gevonden had door aan andere dingen te gaan denken. We hopen dat ouders die in een dergelijke situatie verkeren contact met ons opnemen.”

Meer informatie is te vinden op www.kiesvoorhetkind.nl. Opgave kan bij Monique Torn (m.torn@losser.nl). De training is kosteloos.

KIES: kinderen en echtscheiding

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.