Zet gemeente Dinkelland natuurbeleid op de helling?

De Stichting Behoud Twents Landschap doet in dit artikel een oproep aan iedereen om in actie te komen tegen de plannen van de gemeente Dinkelland om het prachtige en kwetsbare broekbos aan de Foksweg te slopen.

Iedere rechtgeaarde Twentenaar die trots is op het Land van Meester Bernink, dient NU in actie te komen tegen de plannen van de gemeente Dinkelland om het prachtige en kwetsbare broekbos aan de Foksweg te slopen.

Het is voor onze Stichting Behoud Twents Landschap niet van belang of er aan de Foksweg in Denekamp een stadsuitbreiding, industrieterrein of AZC zou moeten komen. Elk kwetsbaar en vaak eeuwenoud broekbos zoals het broekbos aan de Foksweg, dat kenmerkende soorten als tweestijlige meidoorn, bergvlier, inlandse vogelkers, zwarte populier, zwarte els, framboos en bosanemoon, witte klaverzuring en speenkruid etc. herbergt, dient met groot respect en eerbied te worden behandeld. Dit broekbos behoort ecologisch en hydrologisch tot het stroomgebied van de Dinkel en vraagt om de allerhoogste beschermingsstatus. Ook bij gedeeltelijk kap van het broekbos is dit gebied qua waterhuishouding en biodiversiteit niet meer te herstellen. Het is voor onze stichting ontolereerbaar dat dit kwetsbare broekbos geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt.

De gemeente vraagt van de boeren om zuinig om te gaan met het houtwallenlandschap en om elke oude eikenboom te laten staan maar zelf heeft zij de intentie om een kwetsbaar broekbos van meer dan een hectare te slopen. Welk voorbeeld geeft de gemeente op deze manier?

In het college-akkoord 2022-2026 van de gemeente Dinkelland staat onder groen en openbare ruimte het volgende vermeld: ‘3.2 Groen en bloemen. Wij willen een duurzame inrichting van de openbare ruimte. We volgen hierbij de lijn van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen. Dit plan geeft aan hoe de inrichting binnen de bebouwde eruit ziet. Het gaat daarbij over groenvoorzieningen zoals (monumentale) bomen, beplantingen, grasbermen, bankjes, verlichting, speeltoestellen en trapveldjes. Daarnaast hebben we aandacht voor de verbinding met onderwerpen als leefbaarheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een beheerstechnische inrichting.’

Blijkbaar zijn dit voor het college onbelangrijke zinsneden en zijn kwetsbare natuurgebieden met een grote biodiversiteit zonder veel problemen inwisselbaar.

Ook is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat het zogenaamde ‘Hugopad’ door het broekbos in december 2023 is geopend als een bospaadje, maar recentelijk heeft dezelfde gemeente als eigenaar, het bospaadje verbreed tot een brede zandweg van 10 meter door het kwetsbare broekbos. Toeval?

TWENTENAREN KOM IN ACTIE EN LATEN WE SAMEN DIT PRACHTIGE BROEKBOS VOOR HET NAGESLACHT BEHOUDEN!!!!!!!

Zienswijzen zijn nog in te dienen tot half mei. U kunt inspreken voor de commissievergadering van 21 mei door contact op te nemen met de griffie van de gemeente Dinkelland. De gemeenteraad gaat op 28 mei beslissen of het kwetsbare broekbos aan de Foksweg wordt gesloopt of blijft behouden.

Namens Stichting Behoud Twents Landschap

Chris van Benthem

Moniek Klister

www.behoudtwentslandschap.nl

Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud