Voorlopig geen windmolens in Overdinkel?

De provincie Overijssel heeft de nodige voorbereidingen getroffen om het zon- en windbeleid aan te passen. Daartoe zijn de ontwerpen van het “Provinciale Programma Energiestrategie 2024” en de aanpassingen van de Omgevingsverordening Overijssel met betrekking tot de onderdelen “instructieregel zonnevelden 2024” en de “instructieregels windenergie 2024” voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze. Gemeente Losser maakt hiervan gebruik en verzoekt de provincie om het zoekgebied voor windenergie in Overdinkel in ieder geval tot 2030 uit de omgevingsverordening te schrappen.

Argumentatie van de gemeente Losser

Overdinkel heeft de grens heeft bereikt wat betreft de ruimtelijke belasting door grootschalige opwekking van duurzame energie In het zoekgebied voor windenergie in Overdinkel is al een zonnepark gerealiseerd en wordt nog een tweede park gerealiseerd. De oppervlakte van deze beide parken is ongeveer 40 hectare. In dit gebied is ook al een vergunning afgegeven voor een biogasinstallatie welke mogelijk ook nog eens wordt uitgebreid. Hiermee is dit gebied thans uit ruimtelijk perspectief optimaal benut. Ook heeft de gemeente ruimschoots voldaan aan de verduurzamingsopgave en dat ook nog eens in de gewenste verhouding van 40% zon en 60% wind. De provincie wordt daarom verzocht om het zoekgebied Overdinkel te schrappen.

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws, Overdinkel
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud