Tijdelijke opvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

De gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend. 

Tijdelijke opvang 94 asielzoekers voor maximaal 1 jaar
Het COA wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke opvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk; een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens een half jaar. De opvang in hotel Dinkeloord duurt dus maximaal een jaar vanaf het moment dat de vergunning is verleend. 

Voorwaarden gemeenteraad
Omdat de vergunningsaanvraag gaat over de huisvesting van vluchtelingen, moest de gemeenteraad hier een bindend advies over geven.  Met een motie gaf de gemeenteraad het college de opdracht– voordat de bestuursovereenkomst wordt ondertekend met de provincie nog verder te kijken naar de verkeersveiligheid rond de opvanglocatie. Ook vraagt de raad hierin aandacht voor de veiligheid van de asielzoekers en omwonenden, en wil de raad een evaluatie voordat over wordt gegaan tot verlenging na een half jaar. 

Verkeersveiligheid opeens actueel
Asielzoekers moeten eerst de drukke provinciale weg oversteken om via de parallelweg richting Denekamp of Oldenzaal te gaan. De provincie wilde eerst alleen waarschuwingsborden plaatsen maar dat vond de gemeenteraad onvoldoende. Gedeputeerde Martijn Dadema liet enkele uren voor de raadsvergadering weten dat de provincie toch bereid is tot extra maatregelen zoals extra verlichting, betere aanduidingen langs de provinciale weg en langs de parallelweg om weggebruikers te attenderen op de “nieuwe situatie” en het intensievere gebruik van de oversteek bij het hotel. Opvallend is dat dit nu opeens kan, terwijl voorheen hotelgasten om moesten gaan met deze onveilige verkeerssituatie. Ook is de provincie niet bereid om de oversteek van het LAGA-pad van de Hoofdstraat bij De Pol veiliger te maken.

Bestuursovereenkomst 
Voorwaarde voor het verlenen van de vergunning is dat de bestuursovereenkomst is getekend. Hierin leggen COA en gemeente Losser de afspraken vast rond de opvanglocatie. Het gaat dan onder meer over de veiligheid, de duur van de opvang en het aantal asielzoekers. Als gemeente en COA de bestuursovereenkomst hebben ondertekend, wordt de vergunning verleend en kan COA starten met de opvang. 

Omwonendenoverleg
De afgelopen periode zijn de gemeente en het COA gestart met een omwonendenoverleg om samen met omwonenden te kijken naar de zorgen en wensen van de buurt rond de opvang. Omwonenden krijgen de gelegenheid om voor de komst van de asielzoekers te komen kijken op de opvanglocatie. Ook de komende tijd blijft het omwonendenoverleg actief. De nadruk zal dan komen te liggen op de actuele situatie bij de opvang. 

Geplaatst in: Beuningen, Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud