Start werkzaamheden aan historische Dorpsbleek Losser

Voor het project “Beken en Bleken” wordt een deel van het gezuiverde water uit de zuivering van Losser, via Wonen aan het Dinkeldal, Gildehauserweg, Tuinstraat onder Erve Kraesgenberg door, naar het zwembad gepompt. Daar wordt via warmtewisselaars, de restwarmte uit dit water gehaald voor de verwarming van het zwembad. Dat noemt men ook wel aquathermie. Nadat de restwarmte eruit gehaald is, stroomt het gezuiverde water van de zuivering via de historische Dorpsbleek naar de Dinkel. Zo wordt gezorgd dat de Dorpsbleek ook in droge periodes van water wordt voorzien. In eerste instantie zou het project eind juli gereed zijn. Door flora en fauna onderzoek werd vastgesteld dat er bijzondere beesten nestelden in en om de Bleek. Om hun broedseizoen niet te verstoren gaan de werkzaamheden pas in september van start en zijn begin november gereed.

De oude houten damwand aan de waterkant wordt bij de werkzaamheden verwijderd en de Dorpsbleek krijgt weer natuurlijke oevers met biodiverse waterplanten. De spoelbruggen (bleekvlonders) worden ook vervangen. Ook komt er een mooie instroomvoorziening voor het water dat de Dorpsbleek instroomt. Daarnaast krijgt de Dorpsbleek een opvangfunctie voor schoon hemelwater, uit andere delen van het dorp, bij piekbuien.  

Ellen Hemmers, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, ondertekende samen met wethouder Engels de samenwerkingsovereenkomst. “Met deze overeenkomst spreken we af dat een deel van het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering straks gebruikt mag worden voor aquathermie en het op peil houden van het water in de Dorpsbleek. Een mooie samenwerking tussen de gemeente Losser en waterschap Vechtstromen om optimaal gebruik te maken van het gezuiverde water”, aldus Ellen Hemmers.

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud