Reactie provincie Overijssel op Arriva busproblemen

Bus_61_Rrreis

De provincie Overijssel verzorgt de aanbesteding van het busvervoer en is dus ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Hallo Losser heeft de verantwoordelijk gedeputeerde, Martijn Dadema, van de provincie een aantal vragen gesteld en onderstaand het uitgebreide antwoord.

Is de heer Dadema bekend met het feit dat er veel klachten zijn in Losser over de performance van Arriva sinds 10 december?

 • Ja. Uit de hele regio Twente komen klachten over de presentaties van het busvervoer, ook uit Losser. Deze komen binnen bij de klantenservice van Arriva, zowel direct bij Arriva als via RRReis.nl.
 • Dat er veel klachten zijn, is zeer begrijpelijk, want in een groot deel van Twente zijn de prestaties niet goed. Met name de rituitval is hoog sinds begin april. Dit heeft vooral te maken met een hoog ziekteverzuim onder buschauffeurs vanwege de ervaren werkdruk.
 • Veel rituitval zorgt bij reizigers voor veel onzekerheid over hun reis en voor veel ongemak als zij er daadwerkelijk mee te maken krijgen. Wij willen daarom dat reizigers zo snel mogelijk een dienstregeling hebben waar zij van op aan kunnen.

“Zo ja, welke stappen zijn er ondernomen?” en “Op welke wijze controleert de provincie Overijssel de performance van Arriva?”

 • De provincie bespreekt met Arriva hun prestaties, de oplossingen voor de achterliggende problemen en de voortgang in het realiseren van die oplossingen.
 • Arriva maakt bovendien elk kwartaal een rapportage met geleverde prestaties, genomen maatregelen en te nemen maatregelen om prestaties te verbeteren. Gedeputeerde Dadema heeft met Provinciale Staten afgesproken dat hij hen ook na afloop van elk kwartaal rapporteert.
 • Onderprestatie heeft financiële consequenties voor vervoerbedrijven in onze openbaar vervoerconcessies, zo ook voor Arriva in Twente. Niet alleen maken zij meer kosten om de prestaties te verbeteren, maar ook krijgen zij rituitval niet betaald en leggen we hen boetes op. Daarmee maken we als provincie het in het belang van Arriva om problemen zo snel mogelijk op te lossen.
 • Het grootste probleem dat Arriva op moet lossen, is dat chauffeurs minder werkdruk gaan ervaren en daarmee ook het ziekteverzuim daalt. Daarop heeft Arriva maatregelen genomen, al heeft het veel tijd gekost om deze te realiseren.
  • De belangrijkste maatregel is dat chauffeurs voldoende tijd krijgen om te doen wat zij moeten doen. Daarover zijn in het voorjaar nieuwe afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad van Arriva. Arriva heeft dat vervolgens in een nieuw dienstrooster voor chauffeurs uitgewerkt. Pas op het moment dat dit dienstrooster toegepast wordt, gaan chauffeurs de verlichting in werkdruk ervaren. Dat nieuwe dienstrooster is in de meivakantie toegepast en sinds 17 juni. Tot het einde van het jaar rijden chauffeurs met de afgesproken dienstroosters.
  • Daarnaast helpt het een chauffeur ook als de apparatuur in de bussen goed werkt, zoals de aansturing vanuit de bussen van de verkeerslichten. Veel problemen daarmee zijn ondertussen opgelost. Op een beperkt aantal plekken en bussen werkt het nog niet goed. Dat lost Arriva met de betreffende wegbeheerders op.

Op 17 juni laat Arriva, met toestemming van de provincie, de zomerdienstregeling al ingaan, terwijl de vakanties in Twente pas op 20 juli ingaan? Het gebrek aan chauffeurs mag geen argument zijn. De beveiligers op Schiphol hebben aangetoond dat beter betalen en beter werkschema de tekorten oplost. Welke garanties heeft Arriva gegeven dat de problemen 2 september opgelost zijn?

 • Wij hebben dat inderdaad toegestaan, omdat deze maatregel zowel voor de werkomstandigheden van chauffeurs als voor een betrouwbaardere dienstregeling noodzakelijk was.
 • Chauffeurs willen zo snel als mogelijk rijden met een dienstenpakket dat de afgesproken verlichting in de werkdruk geeft. Dat is hard nodig, gezien het hoge ziekteverzuim. De snelste en eerste mogelijk die Arriva kon realiseren, is door de vakantiedienstregeling 3 weken eerder te starten (de zomervakantiedienstregeling zou sowieso al 2 weken voor de basisschoolvakantie starten). Samen met dat er minder ritten gereden worden in de vakantiedienstregeling zorgt dit er ook voor dat de aangeboden dienstregeling betrouwbaar wordt.
 • Wij verwachten dat Arriva hiermee zo snel mogelijk en ook na de zomer een betrouwbare dienstregeling rijdt.

Welke compensatie krijgen de reizigers uit Losser voor deze wanprestatie van Arriva?

 

Geplaatst in: Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud