Prestatieafspraken 2024 beleid sociale huursector

Woningcorporatie Domijn, Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) en Gemeente Losser hebben de jaarlijkse prestatieafspraken opgesteld. Daarin maken ze afspraken over het uit te voeren beleid voor de sociale huursector. Op maandag 12 februari hebben de drie partijen de afspraken ondertekend. 

De afspraken zijn onderverdeeld in werkafspraken en prestatieafspraken en hebben betrekking op vier thema’s:

  1. Voldoende betaalbare en beschikbare woningen in de gemeente Losser
  2. Thuis in de buurt
  3. Focus op woningen
  4. Verduurzaming

Goede samenwerking

Domijn, Gemeente Losser en SHBL werken heel actief samen om de gemaakte afspraken na te komen. Wethouder Milad Lahdo: “Ik vind het fijn om te constateren dat de samenwerking in de afgelopen periode verder is versterkt. Een goede samenwerking tussen partijen is immers een voorwaarde voor het bereiken van resultaten.” Robin Schoemaker (manager Wonen) van Domijn: “Denk hierbij aan het realiseren van prettige, leefbare wijken en buurten. Buurten waar mensen fijn wonen, werken en elkaar ontmoeten. Hier zetten we ons samen volop voor in. Om elkaar te versterken en oplossingen te vinden voor de diverse uitdagingen.” Gemeente Losser, het Keigoed-team van Domijn en andere betrokken partijen, zoals Politie en Fundament, zoeken elkaar steeds actief op. Bijvoorbeeld als mensen veel ondersteuning nodig hebben of om woonoverlast te voorkomen. Gemeente Losser en Domijn gaan in 2024 ook samen aan de slag om te komen tot een integrale visie voor de Vogelbuurt in Losser. Om hier te zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving. De directe aanleiding hiervoor zijn de herontwikkeling van de locatie Martinuskerk en de verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de buurt.

Voldoende woningen

Domijn, SHBL en Gemeente Losser vinden het belangrijk dat woningzoekenden binnen een redelijke tijd een sociale huurwoning kunnen vinden. Daarom is afgesproken dat Domijn en de gemeente Losser ervoor zorgen dat actieve woningzoekenden in de gemeente Losser binnen twaalf maanden een huurwoning krijgen aangeboden. Dat lukt. In 2023 bedroeg de gemiddelde wachttijd (tot oktober) voor een huurwoning in de gemeente Losser 9,61 maanden. Gemeente en Domijn zien ook dat er méér sociale huurwoningen nodig zijn, zodat de wachttijd voor een huurwoning niet te ver oploopt. Daarom zoeken Gemeente Losser en Domijn naar geschikte locaties voor het bouwen van nieuwe woningen. 

Verduurzaming

Op het thema Verduurzaming is afgesproken dat Domijn in het jaar 2024 187 woningen gaat verduurzamen. Dat is t.o.v. 2023 een flinke verhoging van het aantal woningen dat aan de beurt komt. Daarnaast krijgen huurders die nog een woning hebben met een E-, F- of G-label in 2024 geen huurverhoging. Aloys Veekamp (SHBL): “Juist huurders die in een huis met een laag energielabel wonen, zitten vaak met hoge energielasten. Daarom vinden wij het een goede zaak dat deze groep huurders nu wordt ontzien van de jaarlijkse huurverhoging.”

 

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud