Inwoners tevreden over uitvoering Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Afgelopen zomer heeft de gemeente Losser, in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research, een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om de tevredenheid van inwoners te meten. Het onderzoek richtte zich op inwoners die ondersteuning ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, of de Participatiewet. Met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners met de dienstverlening van de gemeente Losser en hoe zij de ontvangen ondersteuning hebben ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn met de hulp die ze krijgen.

Toegangsteam wijz krijgt rapportcijfer 8 en 7,8

Jaarlijks wordt het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo of Jeugdwet. Dit jaar zijn voor de tweede keer ervaringen van inwoners die ondersteuning vanuit de Participatiewet ontvangen opgehaald. Daarnaast is alle cliënten gevraagd hoe zij de integrale werkwijze van het toegangsteam wijz ervaren: dit is het hele team (Wmo + jeugd + participatie) samen. De dienstverlening van wijz krijgt als rapportcijfer een 8 van Wmo- en participatiecliënten en een 7.8 van jeugdhulpcliënten.

Tevredenheid toegenomen t.o.v. eerder onderzoek

Alle cliënten die deelnamen aan het onderzoek waren tevreden over de wijze waarop het toegangsteam wijz met hun hulpvraag is omgegaan. Cliënten hebben het idee dat ze goed hun verhaal kunnen vertellen, dat er daarnaast ook zaken besproken worden die niet direct over hun hulpvraag gaan en dat de verschillende medewerkers van wijz goed samenwerken. De tevredenheid is toegenomen t.o.v. eerder cliëntervaringsonderzoek.

Verbeterpunten voor het toegangsteam wijz

De uitkomsten van het onderzoek bieden de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente blijft de onafhankelijke cliëntondersteuner onder de aandacht brengen. Bij participatiecliënten is de bekendheid van de cliëntondersteuner flink toegenomen. Maar bij Wmo- en jeugdhulpcliënten kan de bekendheid nog vergroot worden.

Het toegangsteam wijz kent zelf geen wachtlijsten. Wel geven jeugdhulpcliënten aan dat het soms best lang duurt voordat vervolghulp daadwerkelijk start. Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Dit is een landelijk probleem dat in dit onderzoek nog eens blootgelegd wordt. We werken er hard aan om de wachttijden voor jeugdhulp in Twente terug te dringen. In Losser gaan we pilot(s) opzetten om de samenwerking tussen de toegang van onze gemeente en (jeugdzorg)organisaties te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van deze samenwerking zal leiden tot kortere wachtlijsten, snellere doorlooptijden en alternatieve hulp tijdens het wachten.’

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud