Incidentele subsidie 2024 en 2025 voor RTV Noordoost Twente

Het college van de gemeente Losser stelt de gemeenteraad voor om een incidentele subsidie te verlenen aan stichting RTV Noordoost Twente, waaronder ook Twente FM valt. Het gaat om een bijdrage van 25.000 euro voor de jaren 2024 en 2025.

Nieuw mediastelstel
Aanvankelijk zou het nieuwe mediastelsel, waarin het rijk de omroepen financiert, al vanaf 2025 gaan gelden. Dat is inmiddels een jaar opgeschoven. Voor RTV Noordoost Twente betekent dat financieel een lastige situatie, mede omdat een incidentele projectsubsidie van de rijksoverheid kwam te vervallen.

Overbrugging 2024 en 2025
Omdat een incidentele projectsubsidie van de rijksoverheid is komen te vervallen, verkeert RTV NO-Twente in een financieel lastige situatie. Met name de financiering van de professionele nieuwsredactie staat onder druk. Met een incidentele aanvullende subsidie voor 2024 en 2025 draagt gemeente Losser bij aan de instandhouding van deze nieuwsredactie tot 2026. De financiële steun is expliciet bedoeld om de onafhankelijke professionele nieuwsredactie van RTV NOT in de overgangsperiode naar 2026 in stand te kunnen houden. Naar verwachting met ingang van 1-1-2026 wijzigt het omroepstel in Nederland. Plan is dat er een beperkt aantal streekomroepen komt waarin de huidige lokale omroepen opgaan. Extra financiële steun ter overbrugging zorgt voor meer rust in het transformatieproces. 

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud