Nieuws & Agenda

‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Gemeente Losser heeft de inclusieagenda opgesteld. Met de inclusieagenda zetten ze zich in voor gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners uit de gemeente werken ze aan initiatieven om discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid door geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke- of lichamelijke beperking en seksuele geaardheid tegen te gaan. 

Open blik naar elkaar 
Thijs Fleer uit Losser is één van de ervaringsdeskundigen die meewerkt aan de inclusieagenda. Over het belang van deze agenda zegt hij: “Ik vind het heel normaal dat die er komt. Iedereen moet mee kunnen doen met waar diegene gelukkig van wordt. Of het nou gaat om met een sportvereniging of zelfstandig je ID-kaart verlengen. Dat is voor sommigen best een opgave. Of het nou gaat om letterlijke of figuurlijke drempels - in mijn geval door autisme. Zo’n drempel hoeft er niet altijd te zijn. Als we met z’n allen een open blik houden en oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar dan kunnen we onze gemeente met elkaar nog wat mooier maken.”

Er gebeurt al wat
Er zijn al tal van projecten in de gemeente Losser die gericht zijn op een inclusieve samenleving. Een voorbeeld is de nieuwe ‘MKB toegankelijke route’ waarin mensen met een beperking kunnen zien hoe toegankelijk de winkels en restaurants in onze gemeente zijn. Een ander voorbeeld is het project ‘LVB in de gemeente’ waar Thijs bij betrokken is. Deze projectgroep gaat in gesprek met mensen met een licht verstandelijke beperking. Over hoe begrijpelijk de communicatie van de gemeente Losser is. En met lokale sportverenigingen wordt gewerkt aan het project ‘Vuist Tegen Discriminatie’. 

Zelf meedenken? 
Heb jij een lichamelijke- of verstandelijke beperking of te maken met discriminatie op wat voor manier dan ook? En wil je meedenken over het vervolg van de inclusieagenda? Of heb je verdere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margit Bouman van de gemeente Losser via m.bouman@losser.nl

Totstandkoming inclusieagenda
De inclusie-agenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de gemeente en lokale samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties, kerken, scholen en het verenigingsleven. 

Gemeente Losser heeft de inclusieagenda opgesteld. Met de inclusieagenda zetten ze zich in voor gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners uit de gemeente werken ze aan initiatieven om discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid door geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke- of lichamelijke beperking en seksuele geaardheid tegen te gaan. 

Open blik naar elkaar 
Thijs Fleer uit Losser is één van de ervaringsdeskundigen die meewerkt aan de inclusieagenda. Over het belang van deze agenda zegt hij: “Ik vind het heel normaal dat die er komt. Iedereen moet mee kunnen doen met waar diegene gelukkig van wordt. Of het nou gaat om met een sportvereniging of zelfstandig je ID-kaart verlengen. Dat is voor sommigen best een opgave. Of het nou gaat om letterlijke of figuurlijke drempels - in mijn geval door autisme. Zo’n drempel hoeft er niet altijd te zijn. Als we met z’n allen een open blik houden en oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar dan kunnen we onze gemeente met elkaar nog wat mooier maken.”

Er gebeurt al wat
Er zijn al tal van projecten in de gemeente Losser die gericht zijn op een inclusieve samenleving. Een voorbeeld is de nieuwe ‘MKB toegankelijke route’ waarin mensen met een beperking kunnen zien hoe toegankelijk de winkels en restaurants in onze gemeente zijn. Een ander voorbeeld is het project ‘LVB in de gemeente’ waar Thijs bij betrokken is. Deze projectgroep gaat in gesprek met mensen met een licht verstandelijke beperking. Over hoe begrijpelijk de communicatie van de gemeente Losser is. En met lokale sportverenigingen wordt gewerkt aan het project ‘Vuist Tegen Discriminatie’. 

Zelf meedenken? 
Heb jij een lichamelijke- of verstandelijke beperking of te maken met discriminatie op wat voor manier dan ook? En wil je meedenken over het vervolg van de inclusieagenda? Of heb je verdere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margit Bouman van de gemeente Losser via m.bouman@losser.nl

Totstandkoming inclusieagenda
De inclusie-agenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de gemeente en lokale samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties, kerken, scholen en het verenigingsleven. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser