Nieuws & Agenda

Hoe zit het met parkeren en parkeerontheffingen

Op 10 januari deed de gemeente een persbericht uitgaan waarin strengere handhaving op foutparkeren rond ’t Lossers hoes werd aangekondigd. Daarnaast worden op marktdagen (donderdag) dranghekken geplaatst om te voorkomen dat mensen hun auto parkeren op het pleintje voor ’t Lossers hoes voor een bezoek aan onder meer de weekmarkt. Dit was voor Hallo Losser aanleiding om ons te verdiepen in de parkeersituatie rond het Lossers Hoes. 

Persbericht 10 januari
In het persbericht meldt de gemeente onder andere : Op het Raadhuisplein en rond ’t Lossers hoes geldt een blauwe zone. Het doel daarvan is dat deze parkeerplaatsen niet worden gebruikt door langparkeerders, maar dat ze beschikbaar zijn voor mensen die de winkels, de weekmarkt of ’t Lossers hoes willen bezoeken. Bij de gemeente komen nu regelmatig klachten binnen van onder meer ondernemers dat de parkeerplaatsen in de blauwe zone langdurig bezet zijn. Met name op marktdagen is dat hinderlijk, als het Raadhuisplein niet beschikbaar is voor parkeren. Door het foutparkeren tijdens marktdagen ontstaat ook een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie direct voor ’t Lossers hoes. Met fysieke maatregelen en handhaving wil de gemeente dat voorkomen.

Parkeersituatie rond 't Lossers Hoes
Het plein voor 't Lossers Hoes is blauwe zone, evenals de parkeerplaatsen rond De Brink. Ook naast 't Lossers Hoes zijn blauwe zone parkeerplaatsen. Achter 't Lossers Hoes zijn een aantal gereserveerde plekken voor auto's van politie en boa's. Daarnaast zijn er 30 parkeerplaatsen buiten de blauwe zone. Deze zijn op werkdagen doorgaans vanaf 08:30 uur allen bezet.

Parkeerontheffingen
Voor mensen die binnen de blauwe zone wonen en geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, kunnen per adres maximaal 1 parkeerontheffing aanvragen. Kosten zijn € 22 per jaar. 
Aanvragen kan via https://losser.nl/Vergunningen/Parkeren_en_verkeer/Toestemming_voor_parkeren_ontheffing
Belanghebbenden die i.v.m. werk/bedrijfsvoering ontheffing nodig hebben, zoals bepaalde medewerkers van de gemeente Losser kunnen deze via dezelfde link aanvragen. Deze aanvragen worden beoordeeld door B&W (Burgemeester & Wethouders).  Op dit moment zijn er 10 parkeerontheffingen verstrekt aan voertuigen/personen die niet woonachtig zijn binnen de blauwe zone. Dit betreffen personen die t.b.v. het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de gemeente Losser (onder voorwaarden) gebruik moeten kunnen maken van deze ontheffingsmogelijkheid. Daarbij valt te denken aan ambtenaren met handhavende en/of toezichthoudende taken. De 22 euro wordt niet betaald, omdat deze ontheffingen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor de gemeente Losser worden verstrekt.

Wat is het parkeerbeleid voor de ambtenaren rond 't Lossers Hoes?
Reactie gemeente : Er is/wordt een beroep gedaan op de medewerkers van de gemeente Losser om zoveel mogelijk gebruik te maken van de (lang)parkeerplaatsen aan de rand van – en buiten het centrum van Losser om zo de parkeercapaciteit binnen het centrum zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor inwoners/ondernemers van het centrum en bezoekers. Hier ligt echter geen wet-/regelgeving of afspraak aan ten grondslag, dus dit moet worden gezien als (vriendelijk) verzoek. Voor zover Hallo Losser kan nagaan, krijgt het verzoek van de gemeente weinig navolging en is de gemeente ook niet voornemens dit te gaan controleren.

Oplossing?
In het persbericht van 10 januari stelt de gemeente : Op het Raadhuisplein en rond ’t Lossers hoes geldt een blauwe zone. Het doel daarvan is dat deze parkeerplaatsen niet worden gebruikt door langparkeerders, maar dat ze beschikbaar zijn voor mensen die de winkels, de weekmarkt of ’t Lossers hoes willen bezoeken. 
In dat kader ligt het voor de hand om de 30 parkeerplaatsen achter 't Lossers Hoes toe te voegen aan de blauwe zone. Dan ontstaat er vanzelf ruimte voor de bezoekers van o.a. de markt om daar te parkeren. Natuurlijk onder de voorwaarde dat dit niet teniet gedaan wordt door meer parkeerontheffingen.

 

 

Op 10 januari deed de gemeente een persbericht uitgaan waarin strengere handhaving op foutparkeren rond ’t Lossers hoes werd aangekondigd. Daarnaast worden op marktdagen (donderdag) dranghekken geplaatst om te voorkomen dat mensen hun auto parkeren op het pleintje voor ’t Lossers hoes voor een bezoek aan onder meer de weekmarkt. Dit was voor Hallo Losser aanleiding om ons te verdiepen in de parkeersituatie rond het Lossers Hoes. 

Persbericht 10 januari
In het persbericht meldt de gemeente onder andere : Op het Raadhuisplein en rond ’t Lossers hoes geldt een blauwe zone. Het doel daarvan is dat deze parkeerplaatsen niet worden gebruikt door langparkeerders, maar dat ze beschikbaar zijn voor mensen die de winkels, de weekmarkt of ’t Lossers hoes willen bezoeken. Bij de gemeente komen nu regelmatig klachten binnen van onder meer ondernemers dat de parkeerplaatsen in de blauwe zone langdurig bezet zijn. Met name op marktdagen is dat hinderlijk, als het Raadhuisplein niet beschikbaar is voor parkeren. Door het foutparkeren tijdens marktdagen ontstaat ook een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie direct voor ’t Lossers hoes. Met fysieke maatregelen en handhaving wil de gemeente dat voorkomen.

Parkeersituatie rond 't Lossers Hoes
Het plein voor 't Lossers Hoes is blauwe zone, evenals de parkeerplaatsen rond De Brink. Ook naast 't Lossers Hoes zijn blauwe zone parkeerplaatsen. Achter 't Lossers Hoes zijn een aantal gereserveerde plekken voor auto's van politie en boa's. Daarnaast zijn er 30 parkeerplaatsen buiten de blauwe zone. Deze zijn op werkdagen doorgaans vanaf 08:30 uur allen bezet.

Parkeerontheffingen
Voor mensen die binnen de blauwe zone wonen en geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, kunnen per adres maximaal 1 parkeerontheffing aanvragen. Kosten zijn € 22 per jaar. 
Aanvragen kan via https://losser.nl/Vergunningen/Parkeren_en_verkeer/Toestemming_voor_parkeren_ontheffing
Belanghebbenden die i.v.m. werk/bedrijfsvoering ontheffing nodig hebben, zoals bepaalde medewerkers van de gemeente Losser kunnen deze via dezelfde link aanvragen. Deze aanvragen worden beoordeeld door B&W (Burgemeester & Wethouders).  Op dit moment zijn er 10 parkeerontheffingen verstrekt aan voertuigen/personen die niet woonachtig zijn binnen de blauwe zone. Dit betreffen personen die t.b.v. het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de gemeente Losser (onder voorwaarden) gebruik moeten kunnen maken van deze ontheffingsmogelijkheid. Daarbij valt te denken aan ambtenaren met handhavende en/of toezichthoudende taken. De 22 euro wordt niet betaald, omdat deze ontheffingen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor de gemeente Losser worden verstrekt.

Wat is het parkeerbeleid voor de ambtenaren rond 't Lossers Hoes?
Reactie gemeente : Er is/wordt een beroep gedaan op de medewerkers van de gemeente Losser om zoveel mogelijk gebruik te maken van de (lang)parkeerplaatsen aan de rand van – en buiten het centrum van Losser om zo de parkeercapaciteit binnen het centrum zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor inwoners/ondernemers van het centrum en bezoekers. Hier ligt echter geen wet-/regelgeving of afspraak aan ten grondslag, dus dit moet worden gezien als (vriendelijk) verzoek. Voor zover Hallo Losser kan nagaan, krijgt het verzoek van de gemeente weinig navolging en is de gemeente ook niet voornemens dit te gaan controleren.

Oplossing?
In het persbericht van 10 januari stelt de gemeente : Op het Raadhuisplein en rond ’t Lossers hoes geldt een blauwe zone. Het doel daarvan is dat deze parkeerplaatsen niet worden gebruikt door langparkeerders, maar dat ze beschikbaar zijn voor mensen die de winkels, de weekmarkt of ’t Lossers hoes willen bezoeken. 
In dat kader ligt het voor de hand om de 30 parkeerplaatsen achter 't Lossers Hoes toe te voegen aan de blauwe zone. Dan ontstaat er vanzelf ruimte voor de bezoekers van o.a. de markt om daar te parkeren. Natuurlijk onder de voorwaarde dat dit niet teniet gedaan wordt door meer parkeerontheffingen.

 

 

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.