Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester in Losser

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Gerrit Jan Kok uit Enschede aan als waarnemend burgemeester van Losser. Kok begint 7 februari met zijn werkzaamheden in Losser. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Cia Kroon op 6 februari.

Ervaren bestuurder

Gerrit Jan Kok (geboren in 1960 te Enschede) heeft brede ervaring als bestuurder. Tot september 2022 was hij eerder waarnemend burgemeester in Losser, tijdens de ziekteperiode van Cia Kroon. Daarvoor was hij bijna vier jaar waarnemer in Haaksbergen, en ook in Staphorst. Eerder was hij gedeputeerde voor provincie Overijssel, burgemeester van Ommen en wethouder in Enschede. 

Kok kent de provincie dus goed; hij brengt een netwerk mee uit de periode dat hij dagelijks bestuurder was in deze provincie, en heeft zowel in de Twentse als in de Sallandse regio gewerkt. Naast zijn ervaring, staat Kok bekend als een kundig, daadkrachtig en oplossingsgerichte bestuurder.

Continuïteit van bestuur 

Burgemeester Cia Kroon besloot eerder om bij de afloop van haar ambtstermijn haar functie neer te leggen, en bij Koninklijk Besluit is zij per 7 februari eervol ontslagen. De gemeente is gebaat bij een ervaren burgemeester om de continuïteit van bestuur te waarborgen. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Gerrit Jan Kok, die zijn ervaring eerder heeft ingezet in deze gemeente, aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om deze waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en een delegatie vanuit het college van de gemeente Losser. De beëdiging van Kok vindt binnenkort plaats op het provinciehuis in Zwolle.

Stevig, ervaren, energiek 

Ik zie in Gerrit Jan Kok de stevige en ervaren bestuurder en energieke verbinder die zijn ervaring kan inzetten voor het bestuur en de inwoners van Losser. Het gemeentebestuur van Losser heeft gevraagd om een dergelijke waarnemend burgemeester, ook in een tijd dat er veel wisselingen in het bestuur van de gemeente zijn. Ik ben blij dat hij beschikbaar is voor de volle tijd die nodig is in het zoekproces naar een Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente”, aldus Heidema.  

Procedure Kroonbenoeming nieuwe burgemeester

De Commissaris van de Koning verwacht dit voorjaar met de gemeenteraad van start te gaan met de Kroonbenoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad besluit dan eerst over de profielschets en daarna wordt de vacature opengesteld, en kunnen belangstellenden solliciteren. Verwacht wordt dat Losser de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester dan in het najaar van 2024 kan verwelkomen.

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud