Nieuws & Agenda

Gemeenteraad in actie voor kruising Gronausestraat / Raadhuisstraat

Burgerforum en het CDA zijn in actie gekomen om de veiligheid van de kruising Gronausestraat met Raadhuistraat / Muchteweg te verhogen. Onlangs hebben beide partijen vragen gesteld in een commissievergadering. Wethouder Jan Engels meldde toen dat de kruising volgens de statistieken niet gevaarlijk was. Bovendien is aanpassing van die kruising een langdurige en kostbare operatie. Burgerforum liet het daar niet bij zitten en stuurde 14 maart een brief aan het college van B&W.

Vragen Burgerforum aan college van B&W:

 • Is het college bereid de situatie met de politie te bespreken en te kijken naar de situatie ter plekke, daarbij in ogenschouw nemend de ontwikkelingen die op stapel staan?
 • Ook met het oog op die ontwikkelingen dringen wij aan op een actueel verkeers- en parkeeronderzoek voor die locatie en wel op korte termijn. Bent u hiertoe bereid?
 • Is het college bereid om, tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, te zoeken naar tussenoplossingen, zoals een verhoging of mogelijk andere oplossingen die de kruising veiliger kunnen maken?

(Toekomstige) ontwikkeling rond de kruising

 • In het voormalige pand van Vollenbroek op de hoek is inmiddels bakkerij Dust gevestigd.
 • Op korte termijn komt in hetzelfde pand Domino's met aan de zijkant plek voor bezorgfietsen en of -scooters.
 • Daarnaast zit in de planning om het voormalige pand van ter Beek te slopen en hier parkeerruimte aan te leggen.

Op te lossen problemen

 • In de Gronausestraat liggen inmiddels 4 rotonde's en het ligt voor de hand ook de kruising Gronausestraat / Raadhuisstraat te vervangen door een rotonde.
 • De inrit / uitrit van het parkeerterrein bij Jumbo is smal uitgevoerd, wat bij drukte leidt tot oponthoud op de Raadhuisstraat. Omdat bij de herstructurering besloten is het rondrijden af te schaffen veroorzaakt dit opstoppingen en soms blikschade. Je zou de huidige inrit / uitrit kunnen omzetten naar inrit en de uitrit verplaatsen.
 • Er moet een goede oplossing komen voor inrit  en uitrit van de nieuwe parkeerplaats.
 • Wellicht moet je de opstelplaats van de bezorgfietsen en of -scooters zodanig aanleggen dat deze niet direct de kruising / rotonde kunnen oprijden.

Het lijkt wenselijk om grondig verkeersonderzoek te doen, waarbij kosten niet je enige leidraad is.

Burgerforum en het CDA zijn in actie gekomen om de veiligheid van de kruising Gronausestraat met Raadhuistraat / Muchteweg te verhogen. Onlangs hebben beide partijen vragen gesteld in een commissievergadering. Wethouder Jan Engels meldde toen dat de kruising volgens de statistieken niet gevaarlijk was. Bovendien is aanpassing van die kruising een langdurige en kostbare operatie. Burgerforum liet het daar niet bij zitten en stuurde 14 maart een brief aan het college van B&W.

Vragen Burgerforum aan college van B&W:

 • Is het college bereid de situatie met de politie te bespreken en te kijken naar de situatie ter plekke, daarbij in ogenschouw nemend de ontwikkelingen die op stapel staan?
 • Ook met het oog op die ontwikkelingen dringen wij aan op een actueel verkeers- en parkeeronderzoek voor die locatie en wel op korte termijn. Bent u hiertoe bereid?
 • Is het college bereid om, tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, te zoeken naar tussenoplossingen, zoals een verhoging of mogelijk andere oplossingen die de kruising veiliger kunnen maken?

(Toekomstige) ontwikkeling rond de kruising

 • In het voormalige pand van Vollenbroek op de hoek is inmiddels bakkerij Dust gevestigd.
 • Op korte termijn komt in hetzelfde pand Domino's met aan de zijkant plek voor bezorgfietsen en of -scooters.
 • Daarnaast zit in de planning om het voormalige pand van ter Beek te slopen en hier parkeerruimte aan te leggen.

Op te lossen problemen

 • In de Gronausestraat liggen inmiddels 4 rotonde's en het ligt voor de hand ook de kruising Gronausestraat / Raadhuisstraat te vervangen door een rotonde.
 • De inrit / uitrit van het parkeerterrein bij Jumbo is smal uitgevoerd, wat bij drukte leidt tot oponthoud op de Raadhuisstraat. Omdat bij de herstructurering besloten is het rondrijden af te schaffen veroorzaakt dit opstoppingen en soms blikschade. Je zou de huidige inrit / uitrit kunnen omzetten naar inrit en de uitrit verplaatsen.
 • Er moet een goede oplossing komen voor inrit  en uitrit van de nieuwe parkeerplaats.
 • Wellicht moet je de opstelplaats van de bezorgfietsen en of -scooters zodanig aanleggen dat deze niet direct de kruising / rotonde kunnen oprijden.

Het lijkt wenselijk om grondig verkeersonderzoek te doen, waarbij kosten niet je enige leidraad is.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.