Gemeente Losser aan de slag met circulariteit

De komende jaren wil de gemeente Losser zich nog actiever inzetten om een kringloopmaatschappij te worden: de transitie naar een circulaire economie. Het college vraagt de raad om hierover in 2024 beleid vast te stellen. Dit beleid beschrijft wat de gemeente belangrijk vindt bij het circulair maken van haar eigen organisatie, én hoe ze ondernemers en inwoners wil helpen bij het maken van de omslag.

Grondstoffenschaarste

Ons economische systeem is vooral lineair; grondstoffen worden uit de natuur gehaald, waarna er producten van gemaakt worden. Deze worden tijdelijk gebruikt en daarna weggegooid. Omdat afval vaak gestort of verbrand wordt, gaan grondstoffen voorgoed verloren. Omdat de aarde de hoeveelheid grondstoffen niet zo snel kan aanvullen als dat de mens ze uit de grond haalt, ontstaat er een probleem: grondstoffenschaarste.

Circulaire economie

Om dit probleem op te lossen moeten we over naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een systeem waarin producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt, hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Dit zorgt er voor dat de grondstoffen niet te snel op raken. Ook kunnen we zo de impact op het milieu verminderen. Een circulaire economie bevordert duurzaamheid, vermindert afval, stimuleert lokale werkgelegenheid en zorgt voor minder afhankelijkheid van grondstoffen van ver buiten de regio.

100% circulair in 2050

Het Rijk heeft hiervoor doelen opgesteld voor 2030 en 2050, met als einddoel 100% circulair in 2050. De gemeente experimenteert al met circulariteit in projecten, maar dit is niet genoeg om de doelen te halen. Hoe de gemeente Losser verder met het thema aan de slag wil staat beschreven in een beleidsvoorstel. Bij het schrijven heeft de gemeente onder andere inwoners en ondernemers bevraagd: waar moet de gemeente jullie bij helpen om zelf circulair te handelen? Dat is meegenomen in het beleid.

Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, de omslag duurt jaren. Wanneer de raad positief stemt over het voorgestelde beleid, kan de gemeente het komende jaar aan de slag om een concreet actieprogramma te maken voor de jaren daarna, tot 2030. Hierin worden projecten opgenomen die bijdragen aan het doel van het beleidsstuk.

De gemeente heeft al een aantal circulaire initiatieven, bijvoorbeeld repaircafe’s, maar wil meer ondernemers en inwoners meenemen in deze transitie door hen te informeren, te inspireren en te faciliteren om ook mee te doen met de kringloopeconomie. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van wasbare luiers, tegengaan van voedselverspilling, en helpen bij het opzetten van lokale initiatieven. Ook de gemeente zelf moet aan de slag. Onder andere met de manier van inkopen, gebiedsontwikkeling, en het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte.

 

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud