Effectief cameratoezicht bij ondergrondse afvalcontainers niet simpel

Burgerforum heeft maandag 20 mei een brief gestuurd aan het college van B&W over bijplaatsing van afval bij ondergrondse afvalcontainers. Het gaat dan met name over het afvalplein aan de Kloppenstraat en de parkeerplaats Langenkamp. Op 8 maart 2022 is een motie van Burgerforum, VVD en PvdA aangenomen waarin B&W opgedragen wordt : 1. te onderzoeken of het mogelijk is om camera’s te plaatsen bij ondergrondse afvalcontainers om de verloedering op deze plaatsen tegen te gaan; 2. de APV hierop eventueel aan te passen; 3. deze raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren. 

Raadsbrief 1 augustus 2022
De regels voor cameratoezicht zijn vastgelegd in artikel 151c van de Gemeentewet. Dit artikel regelt onder andere dat de burgemeester in het belang van de openbare orde kan besluiten om voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten. Maar er moet worden voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. In het kader van cameratoezicht betekent dit dat de inzet van cameratoezicht in redelijke verhouding moet staan tot het doel wat wij beogen te bereiken, namelijk het aantal bijplaatsingen van afval terug te dringen en verloedering tegen te gaan (proportionaliteit). Om het doel te bereiken moet in beginsel gekozen worden voor het minst zware middel (subsidiariteit). Daarom wordt gekozen voor een stappenplan.

Stappenplan gemeente

 1. Het schoonhouden van de milieupleinen Door bijplaatsingen zo snel mogelijk te verwijderen willen we de milieupleinen zo schoon mogelijk houden. Dat zou tot minder bijplaatsingen moeten leiden. Het neveneffect van deze actie is dat we daarmee het ongewenste gedrag in stand houden. Inwoners worden niet geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag. In de praktijk heeft het zo snel mogelijk opruimen van de bijplaatsingen niet geleid tot significante vermindering van bijplaatsingen. De medewerkers van het servicebedrijf ruimen nog altijd dagelijks op een aantal hotspots de bijplaatsingen op. Daarom gaan we ook andere middelen inzetten om het aantal bijplaatsingen te verminderen.
 2. Intensievere inzet handhaving We gaan intensiever surveilleren (binnen de beperkte beschikbare capaciteit) op een vijftal hotspots. De intensievere surveillance houdt in dat de boa’s één dagdeel per week gedurende zes weken de hotspots bezoeken, zichtbaar aanwezig zijn en eventuele bijplaatsingen onderzoeken op adresgegevens. In de loop van augustus starten we met de intensievere handhaving.
 3. Communicatie Naast intensievere inzet op handhaving willen we tegelijkertijd communicatie als middel inzetten om inwoners bewust te maken van het ongewenste gedrag dat wij zien bij een aantal milieupleinen. In de loop van augustus willen we door middel van herhalende nieuwsberichten in lokale media aandacht vragen voor de ongewenste bijplaatsingen op de verschillende milieupleinen en daarbij de inwoner oproepen ons te helpen de milieupleinen schoon te houden.
 4. Cameratoezicht 

Evaluatie
Om het effect van intensievere handhaving en communicatie over een bepaalde periode te kunnen meten, gaan we in de komende weken een nulmeting houden. Gedurende de periode van intensievere handhaving en communicatie (twee tot drie maanden) kunnen we meten of de door ons ingezette middelen het aantal bijplaatsingen doen verminderden (of niet). In de tussentijd zoeken we uit of er nog andere middelen zijn die het aantal bijplaatsingen kunnen verminderen, hoe we eventueel cameratoezicht kunnen gaan inzetten, welke kosten daarmee gemoeid zijn, et cetera. 

Raadsbrief 27 september 2023
De millieupleinen worden dagelijks gecontroleerd en bijplaatsingen gefotografeerd en opgeruimd. Ook worden statistieken bijgehouden. Hieruit blijkt dat er 3 “hotspots” waren. In de periode januari 2022 en mei 2023 werd de ranglijst aangevoerd door ; Kloppenstraat (151), Nijverheidsstraat (109) en bij de PLUS in Overdinkel (96). Daarna volgt de Roberinkstraat met 21. Het millieuplein aan de Nijverheidsstraat is inmiddels gelijk verwijderd met het verdwijnen van de papiercontainers.In augustus en september 2022 hebben BOA’s intensiever gecontroleerd maar niemand betrapt. 

Vragen Burgerforum in brief 20 mei 2024
Ten aanzien van het stappenplan hebben we volgende vragen:

 • Ad.1 : Er zouden andere middelen ingezet worden om het aantal bijplaatsingen te verminderen. Welke middelen zijn ingezet en wat zijn de extra kosten hiervan (geweest)?
 • Ad. 2 : Wat is het resultaat van het intensiever surveilleren? Wat heeft dit gekost en wat is de conclusie? Wordt ook in het weekend op de zaterdag en zondag gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
 • Ad.3 :Wat is uw conclusie t.a.v. de inzet van communicatie als middel om dit ongewenste gedrag aan te pakken en de oproep richting inwoners om te helpen het milieuplein schoon te houden?
 • Ad.4 : Wij kunnen niet anders dan constateren dat al deze maatregelen niet geholpen hebben, vandaar onze vraag of u zo spoedig mogelijk wilt overgaan tot het plaatsen van camera’s op dit soort hotspots
 • Eerder vroegen wij al om gebruik te maken van bestuurlijke boetes. Wij vinden dit nog steeds een goed instrument om dit soort problematiek aan te pakken. Wilt u alsnog hiertoe overgaan?

Effectief cameratoezicht zit vol haken en ogen
In de raadsbrief van 27 september 2023 wordt uitgebreid ingegaan op cameratoezicht.

 • Gemiddeld genomen kost de aanschaf van een enkele vaste camera circa € 17.000 euro.
 • Cameratoezicht is een forse inmenging van het bevoegd gezag op de privacy van de inwoner. Belangrijk uitgangspunt van de inzet van cameratoezicht is dat er ook andere middelen zijn ingezet. Deze genomen maatregelen dienen onvoldoende effectief te zijn en kunnen redelijkerwijs niet worden uitgebreid. Daarnaast kan cameratoezicht bij milieupleinen alleen tijdelijk worden ingezet. 
 • Uit de proef die door de gemeente Enschede is uitgevoerd blijkt in ieder geval dat de aanwezigheid van camera’s leidde tot een vermindering van het aantal bijplaatsingen. Enschede heeft echter veel handhavingscapaciteit ingezet in combinatie met het cameratoezicht. Er wordt gepost door handhaving, beelden worden live bekeken en als een overtreding wordt gezien worden handhavers ingezet om de overtreder op te sporen en te beboeten. Vaak gebeurt dit aan de hand van een kenteken.
 • Het traceren van overtreders die niet met een voertuig komen is een stuk ingewikkelder en leidt veel minder vaak tot een boete. Om deze overtreders de beboeten moeten deze personen op heterdaad betrapt worden tijdens één van de rondes van de Boa’s. 
Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud