Nieuws & Agenda

College kiest variant voor nieuwe sporthal in De Lutte

Het college van B&W heeft in de afgelopen maanden een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke varianten voor een nieuwe sporthal in De Lutte. Het onderzoek betrof de mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal en de verschillende varianten voor de opzet en indeling van de sporthal. In het onderzoek is ook de mening van het onderwijs en van de diverse betrokken sportverenigingen meegenomen. De resultaten van het vervolgonderzoek worden binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad en de gebruikers. 

 

Een toekomstbestendige nieuwe sporthal gecombineerd met een clubgebouw op sportpark De Stockakker

Vier verschillende varianten lagen op de collegetafel. Het college heeft nu besloten om één van de vier mogelijke sporthalvarianten nader uit te werken. In de uit te werken variant wordt uitgegaan van een geïntegreerde voorziening: de sporthal met drie zaaldelen en het clubgebouw van SV De Lutte worden daarin samengevoegd op sportpark De Stockakker. De nieuwbouw komt in deze variant op de plek van het huidige clubgebouw. De ontsluiting van het complex gaat bij voorkeur via de Bentheimerstraat. 

Het college van B&W heeft in de afgelopen maanden een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke varianten voor een nieuwe sporthal in De Lutte. Het onderzoek betrof de mogelijke locaties voor een nieuwe sporthal en de verschillende varianten voor de opzet en indeling van de sporthal. In het onderzoek is ook de mening van het onderwijs en van de diverse betrokken sportverenigingen meegenomen. De resultaten van het vervolgonderzoek worden binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad en de gebruikers. 

 

Een toekomstbestendige nieuwe sporthal gecombineerd met een clubgebouw op sportpark De Stockakker

Vier verschillende varianten lagen op de collegetafel. Het college heeft nu besloten om één van de vier mogelijke sporthalvarianten nader uit te werken. In de uit te werken variant wordt uitgegaan van een geïntegreerde voorziening: de sporthal met drie zaaldelen en het clubgebouw van SV De Lutte worden daarin samengevoegd op sportpark De Stockakker. De nieuwbouw komt in deze variant op de plek van het huidige clubgebouw. De ontsluiting van het complex gaat bij voorkeur via de Bentheimerstraat. 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser