Burgerforum stuurt brief aan 2e kamer over Duitse windmolens

Op 16 mei heeft Burgerforum een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer over de Duitse windmolens.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer en alle leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Losser, 16 mei 2024

Geachte Voorzitter, geachte leden der Staten-Generaal,

Als volksvertegenwoordigers roepen wij u dringend op om aandacht te besteden aan de bouwplannen voor Duitse windmolens in de grensgebieden in het oosten van ons land. Deze plannen leiden momenteel tot toenemende spanningen tussen Nederlandse en Duitse inwoners en grensgemeenten. De komst van de windmolens heeft grote impact ook over de landgrenzen heen.

In 2022 heeft de Duitse overheid besloten de bouw van windturbines extra te stimuleren en de wetgeving daarop te versoepelen. Onder andere de minimumafstanden tot bebouwing zijn gehalveerd en de beschermde status van “Landschaftschutsgebieten” is opgeheven. Ook is de wetgeving voor flora- en faunabescherming versoepeld. 

Historisch gezien zijn de grensgebieden relatief dunbevolkt en is er daarmee veel ruimte voor natuur. De versoepeling van de Duitse wetgeving leidt ertoe dat nu vooral in deze gebieden veel mogelijkheden zijn ontstaan voor het aanvragen en bouwen van nieuwe windturbines waar deze tot dusver verboden waren.

Neem bijvoorbeeld de gemeente Losser. Met de Zandbergen en Oelemars een uniek stukje natuur waar we heel zuinig op willen zijn. Net over de grens zijn op die locatie plannen voor 6 windturbines van rond de 250 meter tiphoogte, maar ook richting Gronau zijn net over de grens plannen tot realisatie van windturbines. Dat zal enorme impact hebben op onze omgeving.

Wij hebben als lokale partij richting de Stadt Bad Bentheim regelmatig laten horen dat wij dit een ongewenste ontwikkeling vinden. Wij trekken hier samen met een protestbeweging in Duitsland op (GWW Gegen Windräder im Wald) o.a. door zienswijzen, brandbrieven en petities. Wij blijven daarnaast met onze buren hierover in gesprek en zullen waar dat mogelijk is zienwijzen/bezwaren indienen om te voorkomen dat ons hele grensgebied vol gezet wordt met windturbines. Maar de instrumenten daarvoor zijn beperkt.

Door de wetswijziging in 2022 is er in Duitsland een chaotische situatie ontstaan met een wildgroei aan windmolenprojecten. Vanaf mei volgend jaar is men in Duitsland voornemens de nieuwe Regionalpläne (vergelijkbaar met de Regionale Energie Strategie) in werking te stellen. Vanaf dan zijn Landschaftschutzgebieten waarschijnlijk weer beschermd. Tot die tijd hebben projectontwikkelaars er alle baat bij om projecten nog zo snel mogelijk door de vergunningsprocedure te krijgen.

Nederlandse grensgemeenten en bewoners dreigen hier nu de dupe van te worden. Het is daarom zaak dat er urgent wordt gehandeld om dat te voorkomen! Duitse versoepelde wetgeving wordt toegepast bij de planvorming, ook daar waar een groot deel van het impactgebied vooral in Nederland ligt. Hierdoor wordt onder andere de Nederlandse natuur minder goed of helemaal niet beschermd. En dit terwijl wij als Nederlandse gemeente weinig juridische mogelijkheden hebben om in te grijpen.

Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid zich actief inzet om deze problematiek aan te kaarten en de belangen van haar burgers te behartigen. Wij roepen u daarom met klem op om deze kwestie hoog op uw agenda te plaatsen en te streven naar een snelle en constructieve oplossing die recht doet aan zowel onze mens, milieu en natuur en de belangen van de grensbewoners.

Door deze ontwikkelingen aan onze grens vragen wij u ook om de grensregio te ontzien van windturbines.

Wij vertrouwen erop dat u deze oproep ter harte neemt en zich inzet voor een duurzame en leefbare toekomst voor de grensregio’s.

Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben of meer informatie willen dan zijn wij natuurlijk bereid u te woord te staan.

Met deze brief sluiten wij ons aan bij de oproep van Winterswijk.

Fractie Burgerforum Losser
Harold Sligman, fractievoorzitter
Lies ter Haar, portefeuillehouder windenergie

Geplaatst in: Dorpsproat, Gemeente, Nieuws
Hallo Losser - Alles van, voor en over Gemeente Losser
AUTEUR

Nieuwsredactie Hallo Losser

Hallo Losser wordt actueel gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Wij geloven dat de Gemeente Losser vitaal en energiek blijft als we weten wat er speelt in de dorpen en als kleurrijke inwoners van onze gemeente een plek hebben om hun verhaal te vertellen.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud