Nieuws & Agenda

Bouwteam voor schoolgebouw en dorpshuis Beuningen van start

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

De samenstelling van het bouwteam is een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwbouw. De nieuwbouw in Beuningen krijgt meerdere functies. Het biedt plaats aan een basisschool, het dorpshuis, een gymzaal en eventueel aan commerciële activiteiten. Aansluitend aan de bouw wordt de openbare ruimte, grenzend aan het plangebied, opnieuw ingericht. 

Een duurzaam, functioneel én toekomstbestendig gebouw
Het college van Losser heeft zich ten doel gesteld om de nieuwbouw zo energieneutraal, circulair, duurzaam en toekomstbestendig als mogelijk te realiseren. Toekomstbestendig wordt het gebouw doordat het eenvoudig een andere functie kan aannemen, als daar aanleiding toe is. Bij een eventuele sloop in de toekomst kunnen de materialen makkelijk worden gedemonteerd.

Een bouwteam voor ontwerp en realisatie
Gemeente Losser en Stichting KONOT hebben, samen met vrijwilligers van Stichting Dorpshuis, een verkenning gedaan naar de gezamenlijke ambities en doelstellingen voor de nieuwbouw. Deze zijn samengevoegd met de functionele eisen waaraan een school en dorpshuis moeten voldoen. Vervolgens zijn gemeente Losser, Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis op zoek gegaan naar een bouwteampartner. Dit bouwteam gaat het ontwerp uitwerken én realiseren.

Oplevering in 2025
In april gaat het bouwteam van start. De beoogde oplevering van het gebouw staat eind 2025 gepland. In 2024 worden de ontwerpen gemaakt, de vergunningen aangevraagd en de bouw voorbereid en gestart. Het grootste deel van de bouwwerkzaamheden vindt plaats in 2025.

Foto
Staand van links naar rechts: Marco Klein Poelhuis (Gemeente Losser) André Vennegoor (Vennegoor Installaties) Rick Keus (Stichting Konot) Frank Nijhuis (Stichting Konot) Wethouder Engels (Gemeente Losser) Gerrit Brouwer (Stichting Dorpshuis) Joost v/d Aa (Bouwbedrijf Van der Aa) Dennis Masselink (BCT Architecten) Marcel Mekelenkamp (Omgekeerd Bouwen) René Grote Beverborg (Thero) Huib Eshuis (BCT Architecten) Jan Wienk (WeConnext) Hans Boes (WeConnext)
Gehurkt van links naar rechts: Huub Plegt (Gemeente Losser) Ramon Postma (ODIN Landschapsontwerpers) Peter Hoomoedt (Gemeente Losser)

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

De samenstelling van het bouwteam is een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwbouw. De nieuwbouw in Beuningen krijgt meerdere functies. Het biedt plaats aan een basisschool, het dorpshuis, een gymzaal en eventueel aan commerciële activiteiten. Aansluitend aan de bouw wordt de openbare ruimte, grenzend aan het plangebied, opnieuw ingericht. 

Een duurzaam, functioneel én toekomstbestendig gebouw
Het college van Losser heeft zich ten doel gesteld om de nieuwbouw zo energieneutraal, circulair, duurzaam en toekomstbestendig als mogelijk te realiseren. Toekomstbestendig wordt het gebouw doordat het eenvoudig een andere functie kan aannemen, als daar aanleiding toe is. Bij een eventuele sloop in de toekomst kunnen de materialen makkelijk worden gedemonteerd.

Een bouwteam voor ontwerp en realisatie
Gemeente Losser en Stichting KONOT hebben, samen met vrijwilligers van Stichting Dorpshuis, een verkenning gedaan naar de gezamenlijke ambities en doelstellingen voor de nieuwbouw. Deze zijn samengevoegd met de functionele eisen waaraan een school en dorpshuis moeten voldoen. Vervolgens zijn gemeente Losser, Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis op zoek gegaan naar een bouwteampartner. Dit bouwteam gaat het ontwerp uitwerken én realiseren.

Oplevering in 2025
In april gaat het bouwteam van start. De beoogde oplevering van het gebouw staat eind 2025 gepland. In 2024 worden de ontwerpen gemaakt, de vergunningen aangevraagd en de bouw voorbereid en gestart. Het grootste deel van de bouwwerkzaamheden vindt plaats in 2025.

Foto
Staand van links naar rechts: Marco Klein Poelhuis (Gemeente Losser) André Vennegoor (Vennegoor Installaties) Rick Keus (Stichting Konot) Frank Nijhuis (Stichting Konot) Wethouder Engels (Gemeente Losser) Gerrit Brouwer (Stichting Dorpshuis) Joost v/d Aa (Bouwbedrijf Van der Aa) Dennis Masselink (BCT Architecten) Marcel Mekelenkamp (Omgekeerd Bouwen) René Grote Beverborg (Thero) Huib Eshuis (BCT Architecten) Jan Wienk (WeConnext) Hans Boes (WeConnext)
Gehurkt van links naar rechts: Huub Plegt (Gemeente Losser) Ramon Postma (ODIN Landschapsontwerpers) Peter Hoomoedt (Gemeente Losser)

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser