Arriva pruttel

Bushalte_Maria_geboortekerk

Sinds 10 december verzorgt Arriva het busvervoer in Twente met elektrische bussen. Vanaf het begin ging dit gepaard met veel klachten over vertraging en met name uitval van bussen. Veel rituitval zorgt bij reizigers voor veel onzekerheid over hun reis en voor veel ongemak. Ouders, familie en bekenden moeten plotseling in actie komen om de gestrande reiziger alsnog naar zijn bestemming of naar huis te brengen. Degene die wacht heeft geen enkele garantie of de volgende bus wel komt. Hallo Losser heeft zich verdiept in de problematiek, maar is weinig optimistisch over de toekomst.

Aanloopproblemen
In eerste instantie waren er onvoldoende elektrische bussen en moest het personeel wennen aan de nieuwe bussen. Daarnaast helpt het een chauffeur ook als de apparatuur in de bussen goed werkt, zoals de aansturing vanuit de bussen van de verkeerslichten. Veel problemen daarmee zijn ondertussen opgelost. Op een beperkt aantal plekken en bussen werkt het nog niet goed. Dat lost Arriva met de betreffende wegbeheerders op.

Defecte bussen
Er zijn inmiddels 4 bussen total loss. Er zijn op dit moment 7 bussen buiten dienst, waarvan er 1 niet meer terugkeert en een andere bus sinds december terug is naar de fabriek i.v.m. laadproblemen. Daarnaast rijden er dagelijks meerdere dieselbussen rond. Arriva heeft zo’n 10 dieselbussen in Twente.

Dienstroosters
Bij de overgang van Keolis naar Arriva zijn de dienstroosters krapper gemaakt waardoor op tijd rijden lastiger werd en pauzes in het gedrang kwamen. Over de dienstroosters zijn in het voorjaar nieuwe afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad van Arriva. Arriva heeft dat vervolgens in een nieuw dienstrooster voor chauffeurs uitgewerkt. Het nieuwe dienstrooster is sinds 17 juni in werking. Tot het einde van het jaar rijden chauffeurs met de afgesproken dienstroosters.

Amateuristische planning
De kern van het probleem zit in de planning. Voor alle ritten staat een chauffeur gepland. Als iemand ziek is, wordt altijd geprobeerd om vervanging te zoeken en krijgen collega’s de vraag om in te vallen. Soms lukt dat niet waardoor er dan een dienst uitvalt. In zo’n dienst zitten verschillende lijnen waardoor er op sommige plekken dan een rit niet wordt gereden. Zo lang er vrijblijvend invallers worden gevraagd, lost het probleem van uitvallende bussen zich niet op. Je zult reserve chauffeurs in de planning moeten opnemen, die de uitvallende chauffeurs kunnen vervangen.

Zomerdienstregeling
Op 17 juni heeft Arriva, met toestemming van de provincie, de zomerdienstregeling al laten ingaan, terwijl de vakanties in Twente pas op 20 juli ingaan. De zomerdienstregeling is van toepassing tot 2 september. Als er dan nog steeds een beperkt aantal bussen beschikbaar zijn en de planning nog steeds amateuristisch plaatsvindt, dan ligt het niet in de lijn van de verachting dat de uitvoering van de dienstregeling dan betrouwbaar is.

Komt er een oplossing?
Het is sterk de vraag of het problemen opgelost worden.

  • Het lijkt er op dat Arriva krap bussen besteld heeft, waardoor ze snel te weinig bussen hebben.
  • De provincie Overijssel zegt : “Onderprestatie heeft financiële consequenties voor vervoerbedrijven in onze openbaar vervoerconcessies, zo ook voor Arriva in Twente. Niet alleen maken zij meer kosten om de prestaties te verbeteren, maar ook krijgen zij rituitval niet betaald en leggen we hen boetes op. Daarmee maken we als provincie het in het belang van Arriva om problemen zo snel mogelijk op te lossen.” De provincie heeft dus een financieel belang bij rituitval.
  • Arriva maakt elk kwartaal een rapportage met geleverde prestaties, genomen maatregelen en te nemen maatregelen om prestaties te verbeteren. Als de provincie echt druk op de ketel wil zetten zou deze rapportage wekelijks moeten zijn, of tenminste maandelijks.
  • De gemeente Losser houdt zich afzijdig van het busvervoer : Het verantwoording van de provincie en ons bereiken nauwelijks klachten. Ook de politieke partijen in Losser hebben zich nog steeds niet geroerd.

Wat zijn de gevolgen?
Het gevolg van onbetrouwbare busverbindingen is dat je de klanten uit de bus jaagt. Bij een volgende concessie in 2027 wordt dan vastgesteld dat er steeds minder mensen met de bus gaan en laten ze lijnen en haltes vervallen. Hiervan zijn dan vooral scholieren, studenten en mensen die geen auto hebben de dupe. Het wordt dus tijd dat de bestuurders en volksvertegenwoordigers Arriva dwingen betrouwbaar de dienstregeling uit te voeren.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in: Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud