Aloysiusschool wordt maatschappelijk en cultureel centrum

Aloysiusschool theaterzaal artist impression

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. De afgelopen tijd is er een nieuwe invulling voor dit gebouw gezocht. Eerder gaf de gemeenteraad al een voorkeursscenario aan, het college heeft dit scenario nu samen met toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Het is nu aan de gemeenteraad om op 9 juli in te stemmen met deze uitwerking, het vereiste krediet beschikbaar te stellen en het college opdracht te geven om over te gaan tot de realisatiefase.

Uitvoeren achterstallig onderhoud en verduurzaming
Onderdeel van de plannen is het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Hiermee krijgt de bestaande Aloysiusschool direct een verduurzamingsslag. De huidige lokalen worden verbouwd. Daarna gaan onderstaande verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, zang, muziek en dans er gebruik van maken:

  • Toneelvereniging de Rommelpot
  • Lossers Kunstcollectief
  • Concertvereniging Sempre Crescendo
  • Dance Studio Juf
  • Stichting Fundament
  • Big Band Losser
  • IntoMusic
  • Accordeonorkest Losser

Horecaconcept Labora Quadratum
Een deel van het voormalige schoolgebouw wordt straks gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor de horecasector. Later kunnen zij dan volwaardig in de horeca aan de slag. Het gebouw krijgt hiervoor een voorziening voor (semi-commerciële) daghoreca-activiteiten, inclusief een buitenterras. Deze voorziening wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik door verenigingen in de avonduren. Deze horeca organisatie gaan ook het beheer van het gebouw voor hun rekening nemen.

Huidige vorm blijft, wel nieuwbouw als toevoeging
Bij de werkzaamheden blijft de bestaande karakteristieke hoofdvorm van de Aloysiusschool behouden. Daarnaast wordt er een multifunctionele gebruiksruimte/theaterzaal gebouwd aan de achterkant van de school. De zaal biedt zitplaats aan 250 personen, maar de stoelen kunnen er uit zodat de zaal multifunctioneel is. De buitenruimte aan de achterkant wordt heringericht, hier komen parkeerplaatsen. Om de theaterzaal te kunnen realiseren, is de kap van een vijftal bomen op het voormalige schoolplein noodzakelijk. Deze bomen zijn niet zodanig waardevol dat kap niet mogelijk is, maar het verloren areaal dient wel te worden gecompenseerd. Een deel van de compensatie vindt plaats door natuurinclusief te bouwen. De rest van de compensatie wordt gerealiseerd door in de nadere uitwerking bomen terug te planten op eigen terrein of in de directe omgeving.

Kosten
De investering wordt begroot op € 3.750.000, hiervan was € 2,7 miljoen al begroot. Er is een aanvullend investering van € 1.050.000 nodig.
Op dit moment is er sprake van een jaarlijks exploitatietekort van € 40.089,- Dit is binnen de bandbreedte die de gemeenteraad bepaald heeft.

Vervolg realisatie
Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 9 juli een besluit. Als de raad de plannen heeft vastgesteld, kan gestart worden met het maken van de concrete planning van de werkzaamheden.

Actueel: oordeelsvormende vergadering gemeenteraad https:

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud