Nieuws & Agenda

Voortgang Windpark De Lutte: participatie en lokale betrokkenheid

Op 23 mei 2023 heeft de Gedeputeerde Staten van Overijssel een besluit genomen over de volgende fase in de procedure voor Windpark De Lutte. Dit besluit markeert een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het windpark.

Als onderdeel van het proces is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, een belangrijk onderdeel van het Milieueffectrapport (MER). De NRD is een soort plan van aanpak voor het opstellen van het MER en geeft inzicht in de aanpak, milieuaspecten waarop wordt getoetst (zoals geluid, slagschaduw, veiligheid), de beoordeling van deze aspecten en de alternatieven die worden overwogen.

Het participatieplan van Windpark De Lutte is opgesteld door Prowind, in overleg met de Provincie Overijssel en de gemeente Losser. Het plan beschrijft hoe en wanneer informatie over het project wordt gedeeld, hoe de gemeenschap betrokken wordt, en hoe men formeel kan reageren.

Onderdeel van de participatie is de oprichting van een klankbordgroep, die als onafhankelijke stem uit de omgeving zal fungeren. De klankbordgroep zal bestaan uit lokale leden die fungeren als aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven, en advies en feedback zullen geven op de plannen.

Daarnaast is er een unieke kans voor lokaal eigendom van Windpark De Lutte. Commerciële ontwikkelaar Prowind en de provincie Overijssel hebben afgesproken dat 50% van het project in eigendom door de lokale bevolking ontwikkeld moet worden. Dit betekent dat bewoners direct kunnen bijdragen aan het project en invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering en bestemming van de winsten.

Op 20 april 2023 heeft Prowind een informatiebijeenkomst georganiseerd in Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte over de NRD van Windpark De Lutte. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezigen in gesprek met experts over verschillende aspecten van het project, zoals geluid, slagschaduw en ecologie.

Belangrijke data:

  • Inzage NRD: 6 juni t/m 17 juli 2023
  • Zienswijze indienen op participatieplan en NRD: 6 juni t/m 17 juli 2023

Voor meer informatie of om u aan te melden voor de nieuwsbrief, kunt u terecht op de website van Windpark De Lutte of een e-mail sturen naar info@windparkdelutte.nl. De posters die tijdens de NRD-bijeenkomst te zien waren met informatie over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie, lokaal eigendom en het project kunt u hier downloaden.

Bron: Nieuwsbrief Windpark De Lutte, Mei 2023

Op 23 mei 2023 heeft de Gedeputeerde Staten van Overijssel een besluit genomen over de volgende fase in de procedure voor Windpark De Lutte. Dit besluit markeert een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het windpark.

Als onderdeel van het proces is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, een belangrijk onderdeel van het Milieueffectrapport (MER). De NRD is een soort plan van aanpak voor het opstellen van het MER en geeft inzicht in de aanpak, milieuaspecten waarop wordt getoetst (zoals geluid, slagschaduw, veiligheid), de beoordeling van deze aspecten en de alternatieven die worden overwogen.

Het participatieplan van Windpark De Lutte is opgesteld door Prowind, in overleg met de Provincie Overijssel en de gemeente Losser. Het plan beschrijft hoe en wanneer informatie over het project wordt gedeeld, hoe de gemeenschap betrokken wordt, en hoe men formeel kan reageren.

Onderdeel van de participatie is de oprichting van een klankbordgroep, die als onafhankelijke stem uit de omgeving zal fungeren. De klankbordgroep zal bestaan uit lokale leden die fungeren als aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven, en advies en feedback zullen geven op de plannen.

Daarnaast is er een unieke kans voor lokaal eigendom van Windpark De Lutte. Commerciële ontwikkelaar Prowind en de provincie Overijssel hebben afgesproken dat 50% van het project in eigendom door de lokale bevolking ontwikkeld moet worden. Dit betekent dat bewoners direct kunnen bijdragen aan het project en invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering en bestemming van de winsten.

Op 20 april 2023 heeft Prowind een informatiebijeenkomst georganiseerd in Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte over de NRD van Windpark De Lutte. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezigen in gesprek met experts over verschillende aspecten van het project, zoals geluid, slagschaduw en ecologie.

Belangrijke data:

  • Inzage NRD: 6 juni t/m 17 juli 2023
  • Zienswijze indienen op participatieplan en NRD: 6 juni t/m 17 juli 2023

Voor meer informatie of om u aan te melden voor de nieuwsbrief, kunt u terecht op de website van Windpark De Lutte of een e-mail sturen naar info@windparkdelutte.nl. De posters die tijdens de NRD-bijeenkomst te zien waren met informatie over onder andere geluid, slagschaduw, ecologie, lokaal eigendom en het project kunt u hier downloaden.

Bron: Nieuwsbrief Windpark De Lutte, Mei 2023

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.