Nieuws & Agenda

Voorjaarsnota 2023: Gemeente investeert in mensen en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd.

De nota toont financiële ruimte om ambities uit te voeren, hoewel vanaf 2027 het financiële perspectief onzekerder wordt door een verwacht structureel tekort op de begroting.

Wethouder Marian Oosterbroek benadrukt de wens van het college om te investeren in mensen. Preventie staat centraal om te voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen. Er wordt extra ingezet op het begeleiden van mensen naar werk en er is ruimte voor lastenverlichting voor de inwoners.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het verduurzamen van gebouwen en het creëren van frisse klassen. Wethouder Jaimi van Essen benadrukt dat dit op termijn een aanzienlijke besparing op de energielasten oplevert.

Het college ziet toerisme, recreatie en beleving als een belangrijke economische pijler van de gemeente Losser. Wethouder Jimme Nordkamp spreekt over de ondersteuning van partners bij het organiseren van activiteiten en het verder vergroenen van de gemeente.

Er zijn veel initiatieven in de dorpen, wijken en buurten. De kwaliteitsimpulsen in de diverse kernen gaan de komende jaren onverminderd door. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande faciliteiten en er wordt gewerkt aan de sociaaleconomische structuurversterking voor Overdinkel.

Burgemeester Cia Kroon spreekt over het streven naar een robuuste organisatie in verbinding met de Losserse samenleving en de regio. Er is extra aandacht voor integriteit en de samenwerking in de regio wordt geïntensiveerd.

De Voorjaarsnota 2023-2027 geeft een actueel inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2023 en kijkt vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2024-2027. De gemeenteraad bespreekt in de komende weken de Voorjaarsnota.

Op dinsdag 11 juli besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2023: Gemeente investeert in mensen en omgeving

Voorjaarsnota 2023: Gemeente investeert in mensen en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser heeft de Voorjaarsnota 2023 gepresenteerd.

De nota toont financiële ruimte om ambities uit te voeren, hoewel vanaf 2027 het financiële perspectief onzekerder wordt door een verwacht structureel tekort op de begroting.

Wethouder Marian Oosterbroek benadrukt de wens van het college om te investeren in mensen. Preventie staat centraal om te voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen. Er wordt extra ingezet op het begeleiden van mensen naar werk en er is ruimte voor lastenverlichting voor de inwoners.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het verduurzamen van gebouwen en het creëren van frisse klassen. Wethouder Jaimi van Essen benadrukt dat dit op termijn een aanzienlijke besparing op de energielasten oplevert.

Het college ziet toerisme, recreatie en beleving als een belangrijke economische pijler van de gemeente Losser. Wethouder Jimme Nordkamp spreekt over de ondersteuning van partners bij het organiseren van activiteiten en het verder vergroenen van de gemeente.

Er zijn veel initiatieven in de dorpen, wijken en buurten. De kwaliteitsimpulsen in de diverse kernen gaan de komende jaren onverminderd door. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande faciliteiten en er wordt gewerkt aan de sociaaleconomische structuurversterking voor Overdinkel.

Burgemeester Cia Kroon spreekt over het streven naar een robuuste organisatie in verbinding met de Losserse samenleving en de regio. Er is extra aandacht voor integriteit en de samenwerking in de regio wordt geïntensiveerd.

De Voorjaarsnota 2023-2027 geeft een actueel inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2023 en kijkt vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2024-2027. De gemeenteraad bespreekt in de komende weken de Voorjaarsnota.

Op dinsdag 11 juli besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.

Voorjaarsnota 2023: Gemeente investeert in mensen en omgeving

Voorjaarsnota 2023: Gemeente investeert in mensen en omgeving

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser