Nieuws & Agenda

Update windpark De Lutte: nieuwe stappen en inspraakmogelijkheden

In de meest recente nieuwsbrief over Windpark De Lutte, zijn nieuwe details en mogelijkheden voor inspraak aangekondigd.

Het windpark, dat zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, wordt onderzocht op mogelijke milieueffecten. Hierin kunnen bewoners van de gemeente Losser hun stem laten horen.

Milieueffectrapportage (MER)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is al door de Provincie Overijssel beoordeeld. Hierop zijn acht zienswijzen ontvangen en verwerkt in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt in oktober openbaar gemaakt. "Na goedkeuring van de Provincie starten de daadwerkelijke onderzoeken naar de milieueffecten," meldt de nieuwsbrief.

Inspraak en Klankbordgroep

Het projectteam vraagt bewoners een enquête in te vullen om hun betrokkenheid bij het windpark te peilen. Hierin komen vragen voor over deelname aan een klankbordgroep en lokale coöperatie. "De klankbordgroep wordt opgezet om te adviseren over belangrijke thema’s zoals geluid, slagschaduw en veiligheid," zeggen Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy, die de klankbordgroep begeleiden.

Lokaal Eigendom

André Wantia, lid van de werkgroep Lokaal Eigendom, benadrukt het belang van lokale betrokkenheid. "Als windturbines er toch komen, moeten we er als dorp van kunnen profiteren via een energiecoöperatie," zegt hij.

Toekomstige Stappen

In het eerste kwartaal van 2024 worden de concept-MER en bijbehorende vergunningen verwacht. Bewoners krijgen dan opnieuw de kans om hun zienswijze te geven. Ecoloog Lisa Bovend'aerde voegt toe: "De onderzoeken focussen zich op de haalbaarheid en impact van het windpark op de natuur en omgeving."

Dit project raakt niet alleen aan energie en duurzaamheid, maar heeft ook een diepe impact op het landschap en de inwoners van Losser. Uw stem telt, dus laat deze horen.

In de meest recente nieuwsbrief over Windpark De Lutte, zijn nieuwe details en mogelijkheden voor inspraak aangekondigd.

Het windpark, dat zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, wordt onderzocht op mogelijke milieueffecten. Hierin kunnen bewoners van de gemeente Losser hun stem laten horen.

Milieueffectrapportage (MER)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is al door de Provincie Overijssel beoordeeld. Hierop zijn acht zienswijzen ontvangen en verwerkt in een Nota van Antwoord. Deze nota wordt in oktober openbaar gemaakt. "Na goedkeuring van de Provincie starten de daadwerkelijke onderzoeken naar de milieueffecten," meldt de nieuwsbrief.

Inspraak en Klankbordgroep

Het projectteam vraagt bewoners een enquête in te vullen om hun betrokkenheid bij het windpark te peilen. Hierin komen vragen voor over deelname aan een klankbordgroep en lokale coöperatie. "De klankbordgroep wordt opgezet om te adviseren over belangrijke thema’s zoals geluid, slagschaduw en veiligheid," zeggen Anne Dannenberg en Erik Back van KR8Consultancy, die de klankbordgroep begeleiden.

Lokaal Eigendom

André Wantia, lid van de werkgroep Lokaal Eigendom, benadrukt het belang van lokale betrokkenheid. "Als windturbines er toch komen, moeten we er als dorp van kunnen profiteren via een energiecoöperatie," zegt hij.

Toekomstige Stappen

In het eerste kwartaal van 2024 worden de concept-MER en bijbehorende vergunningen verwacht. Bewoners krijgen dan opnieuw de kans om hun zienswijze te geven. Ecoloog Lisa Bovend'aerde voegt toe: "De onderzoeken focussen zich op de haalbaarheid en impact van het windpark op de natuur en omgeving."

Dit project raakt niet alleen aan energie en duurzaamheid, maar heeft ook een diepe impact op het landschap en de inwoners van Losser. Uw stem telt, dus laat deze horen.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast als start-up coach voor Universiteit van Twente, Novel-T en imec. istart. nl. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.