Nieuws & Agenda

Status nieuwe bestemming Aloysiusschool

Sinds september 2022 hebben de nodige gesprekken plaatsgevonden met 11 potentiele gebruikers van de Aloysiusschool.  In de komende maanden worden intentieovereenkomst aangegaan met de potentiele huurders. Ook het toekomstige beheer zal een belangrijk bespreekpunt zijn. Er vindt een uitwerking plaats van het ontwerp verbouw/nieuwbouw van de Aloysiusschool. samen met de toekomstige gebruikers. Na de zomer moet de gemeenteraad een klap op het plan geven. 

Potentiële huurders

 • Toneelvereniging Rommelpot
 • Martinikoor Losser
 • Concertvereniging Sempre Crescendo
 • Dance Studio Juf1
 • Stichting Fundament
 • Historische Kring Losser
 • Confidencus (horecaconcept voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Atelier Manon Leeflang
 • Lossers Kunst Collectief
 • RTV Losser

Gesprekken met huurders

 • Alle partijen zijn bereid om een passende invulling te realiseren binnen het gekozen voorkeursscenario vanwege uiteenlopende redenen.
 • De meerwaarde van een kleinschalige stadsbierbrouwerij is dusdanig gering gebleken dat daarvoor geen extra uitbreiding gerechtvaardigd is. Een dergelijke voorziening zou ook goed elders in Losser kunnen worden gevestigd;
 • Waar mogelijk gaan huurders ruimtes samen gebruiken.

Investeringen en exploitatie

De geschatte investeringskosten ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek (september 2021) bedroegen €1.750.000. De geschatte investeringskosten nu bedragen €2.638.200. Dit heeft te maken met de sterk gestegen bouwkosten, de hoge inflatie en de extra investering voor verduurzaming van het pand.

Door de hogere investering bedraagt het exploitatietekort €62.005 per jaar. In september 2021 is dit exploitatietekort op €59.276 per jaar berekend. Daarbij wordt opgemerkt dat door de verduurzaming van het pand de energielasten naar verwachting veel lager zullen zijn. 

Rommelpot en Lossers Kunst Collectief vanaf 1 november dakloos

De Rommelpot en het Lossers Kunst Collectief hebben nu ruimtes in het oude gebouw van basisschool De Marke, maar de eigenaar heeft hen per 1 november 2023 de huur opgezegd. Zij zijn al enige tijd naarstig op zoek naar tijdelijk onderdak. De gemeente zegt voor hen geen tijdelijk onderdak beschikbaar te hebben.

Sinds september 2022 hebben de nodige gesprekken plaatsgevonden met 11 potentiele gebruikers van de Aloysiusschool.  In de komende maanden worden intentieovereenkomst aangegaan met de potentiele huurders. Ook het toekomstige beheer zal een belangrijk bespreekpunt zijn. Er vindt een uitwerking plaats van het ontwerp verbouw/nieuwbouw van de Aloysiusschool. samen met de toekomstige gebruikers. Na de zomer moet de gemeenteraad een klap op het plan geven. 

Potentiële huurders

 • Toneelvereniging Rommelpot
 • Martinikoor Losser
 • Concertvereniging Sempre Crescendo
 • Dance Studio Juf1
 • Stichting Fundament
 • Historische Kring Losser
 • Confidencus (horecaconcept voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Atelier Manon Leeflang
 • Lossers Kunst Collectief
 • RTV Losser

Gesprekken met huurders

 • Alle partijen zijn bereid om een passende invulling te realiseren binnen het gekozen voorkeursscenario vanwege uiteenlopende redenen.
 • De meerwaarde van een kleinschalige stadsbierbrouwerij is dusdanig gering gebleken dat daarvoor geen extra uitbreiding gerechtvaardigd is. Een dergelijke voorziening zou ook goed elders in Losser kunnen worden gevestigd;
 • Waar mogelijk gaan huurders ruimtes samen gebruiken.

Investeringen en exploitatie

De geschatte investeringskosten ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek (september 2021) bedroegen €1.750.000. De geschatte investeringskosten nu bedragen €2.638.200. Dit heeft te maken met de sterk gestegen bouwkosten, de hoge inflatie en de extra investering voor verduurzaming van het pand.

Door de hogere investering bedraagt het exploitatietekort €62.005 per jaar. In september 2021 is dit exploitatietekort op €59.276 per jaar berekend. Daarbij wordt opgemerkt dat door de verduurzaming van het pand de energielasten naar verwachting veel lager zullen zijn. 

Rommelpot en Lossers Kunst Collectief vanaf 1 november dakloos

De Rommelpot en het Lossers Kunst Collectief hebben nu ruimtes in het oude gebouw van basisschool De Marke, maar de eigenaar heeft hen per 1 november 2023 de huur opgezegd. Zij zijn al enige tijd naarstig op zoek naar tijdelijk onderdak. De gemeente zegt voor hen geen tijdelijk onderdak beschikbaar te hebben.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.