Reconstructie schuilhut in de Snippert gereed

Reconstructie schuilhut in de Snippert gereed

In oktober 2021 stond er in de Tubantia een artikel over de schuilhut in de Snippert. Van deze schuilhut waren op dat moment slechts enkele contouren zichtbaar.

Restant schuilhut in 2011 ontdekt

Het restant van de voormalige schuilhut van het Losserse verzet, in het bos tegenover de Losserhof, werd in het vroege voorjaar van 2011 min of meer bij toeval ontdekt. Naar aanleiding van een beschrijving in het boek “In Losser is niets gebeurd….. 1940 – 1945” van J.J. Luizink is toentertijd de locatie door leden van de Historische Kring Losser opgezocht en gecontroleerd. De plek bleek toen nog in goed herkenbare staat. Er werd een informatiebord geplaatst en de plek werd enigszins bijgewerkt. Er werd gehoopt dat er voldoende belangstelling zou zijn om een reconstructie van de schuilhut te maken. Dit bleek echter niet het geval. Ook waren er bij de Historische Kring geen financiële middelen beschikbaar om het uit te voeren.

Op initiatief van textielfabrikant E. Blijdenstein werd deze schuilhut in de Tweede Wereldoorlog gemaakt

De oorspronkelijke maten van de schuilhut moeten 20 x 3 meter hebben bedragen en een volwassene kon hierin destijds rechtop staan. De hut moet desondanks volledig in het omringende boslandschap zijn opgegaan, van de Losserhof was toen nog geen sprake en was uitgegraven in de wal van een bosrand naast een greppel, waarbij het dak met plaggen werd bedekt. In 2011 was er door erosie en instorting van de maten niets meer zichtbaar, evenals van het dak. De schuilhut werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door het Strijdend Gedeelte (S.G.) van de Binnenlandse Strijd Krachten. De schuilhut werd met name gebruikt als onderkomen voor geallieerde piloten en onderduikers. Vanuit de schuilhut kon ongezien de waterput bij het pompstation aan de Enschedesestraat worden bereikt. In deze put werden in het bovenste gedeelte wapenkistjes en munitie van S.G. verstopt.

Reconstructie schuilhut

Maar in 2021 is de toestand van de schuilhut aanmerkelijk verslechterd. Hiervan werd melding gemaakt in het krantenartikel. De contouren waren door begroeiing volledig verdwenen. Dit was de aanleiding voor de Historische Kring Losser om de plannen voor een reconstructie weer op te pakken. Van Natuurmonumenten, de huidige eigenaar van het bosperceel, kreeg men toestemming om de contouren weer duidelijk zichtbaar te maken. Met subsidie van de gemeente Losser en een bijdrage van Goede Doelen Losser waren er voldoende financiële middelen om een plaatselijk hoveniersbedrijf het werk te laten uitvoeren. Deze week is er door Natuurmonumenten een paneel met uitleg over de schuilhut geplaats, waarmee de reconstructie voltooid is. Een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is hiermee weer zichtbaar gemaakt.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud