Nieuws & Agenda

Provincie verstrekt Sociale Hypotheken die je met vrijwilligerswerk terugbetaald

Dorpshuizen, kerken, sportverenigingen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken voor een brede groep inwoners in wijken en buurten in Overijssel. Dit soort accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen door de corona effecten, inflatie en energieprijzen met moeite het hoofd boven water houden. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. 

1.500.000 euro beschikbaar

Provinciale Staten hebben hiervoor een bedrag van 1.500.000 euro beschikbaar gesteld om de financiële positie en weerbaarheid van maatschappelijke organisaties en verenigingen te verbeteren. Financieel gezonde organisatie kunnen sneller aan de slag met bijvoorbeeld het  energiezuiniger maken van gebouwen of het verbeteren van het programma aanbod. Hierdoor blijven ze ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. Aanvragen voor de Sociale Hypotheek kunnen ingediend worden via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/socialehypotheek.

Terugbetalen met activiteiten en vrijwilligerswerk

De ‘hypotheek’ wordt niet afgelost met geld, maar met vrijwillige inzet bij nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. Om zelf te ervaren hoe dit in de praktijk uitpakt, bezochten statenlid Fred Kerkhof en gedeputeerde Roy de Witte op 9 maart de Wijkeuken in multifunctioneel centrum De Enk in de wijk Assendorp in Zwolle. De hypotheek van de provincie gebruikt De Enk voor scholing van hun medewerkers, het versterken van hun administratieve afdeling en een bijdrage aan de exploitatie. Als aflossing hebben zij de Wijkeuken opgezet. Fred Kerkhof en Roy de Witte hielpen Anja Louwerse van De Enk bij het serveren van de maaltijd en aten mee met de bezoekers.

Al 70 hypotheken verstrekt

Vanuit de subsidieregeling zijn inmiddels 70 Sociale Hypotheken verstrekt. Dit heeft ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond multifunctionele accommodaties opgeleverd. Omgezet naar betaalde arbeid is dat zo’n € 1,5 miljoen. 

Extra inzet op energiebesparing

Naast de Sociale Hypotheek heeft de provincie Overijssel voor het bedrijfsleven, verenigingen en (culturele) instellingen ook extra subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Hiermee ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsacties van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te brengen. Meer informatie over de regelingen is te vinden op: www.nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-om-te-besparen/.

Dorpshuizen, kerken, sportverenigingen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken voor een brede groep inwoners in wijken en buurten in Overijssel. Dit soort accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen door de corona effecten, inflatie en energieprijzen met moeite het hoofd boven water houden. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. 

1.500.000 euro beschikbaar

Provinciale Staten hebben hiervoor een bedrag van 1.500.000 euro beschikbaar gesteld om de financiële positie en weerbaarheid van maatschappelijke organisaties en verenigingen te verbeteren. Financieel gezonde organisatie kunnen sneller aan de slag met bijvoorbeeld het  energiezuiniger maken van gebouwen of het verbeteren van het programma aanbod. Hierdoor blijven ze ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. Aanvragen voor de Sociale Hypotheek kunnen ingediend worden via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/socialehypotheek.

Terugbetalen met activiteiten en vrijwilligerswerk

De ‘hypotheek’ wordt niet afgelost met geld, maar met vrijwillige inzet bij nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. Om zelf te ervaren hoe dit in de praktijk uitpakt, bezochten statenlid Fred Kerkhof en gedeputeerde Roy de Witte op 9 maart de Wijkeuken in multifunctioneel centrum De Enk in de wijk Assendorp in Zwolle. De hypotheek van de provincie gebruikt De Enk voor scholing van hun medewerkers, het versterken van hun administratieve afdeling en een bijdrage aan de exploitatie. Als aflossing hebben zij de Wijkeuken opgezet. Fred Kerkhof en Roy de Witte hielpen Anja Louwerse van De Enk bij het serveren van de maaltijd en aten mee met de bezoekers.

Al 70 hypotheken verstrekt

Vanuit de subsidieregeling zijn inmiddels 70 Sociale Hypotheken verstrekt. Dit heeft ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond multifunctionele accommodaties opgeleverd. Omgezet naar betaalde arbeid is dat zo’n € 1,5 miljoen. 

Extra inzet op energiebesparing

Naast de Sociale Hypotheek heeft de provincie Overijssel voor het bedrijfsleven, verenigingen en (culturele) instellingen ook extra subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Hiermee ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsacties van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te brengen. Meer informatie over de regelingen is te vinden op: www.nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-om-te-besparen/.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser