Nieuwe imkers voor blije bijen in Twente

Nieuwe imkers voor blije bijen in Twente

Tijdens de verkiezingsavond op 22 november zijn 11 trotse imkers beëdigd als imker. Ze zijn begin dit jaar gestart met hun opleiding en hebben onlangs een examen gedaan. Bij de diploma-uitreiking in ’t Dorpscafe Lutters kwartier mochten de cursisten hun diploma in ontvangst nemen en zich vanaf nu “imker” noemen.

Opleiding tot imker

De diploma’s werden uitgereikt door de bijenteeltleraar Neco Gedik onder het toeziend en tevreden oog van het bestuur van de Bijenvereniging Oldenzaal/Losser. Naast de benodigde theorie werd er tijdens de basiscursus bijenhouden ook veel aandacht besteed aan de praktijk. Er werd afgelopen jaar in de bijenstal van de vereniging druk geoefend in het leren omgaan met de bijen, hun voedselaanbod en de kennis van voedsel gevende flora. In de zomer kregen de cursisten allemaal een bijenvolk waardoor ze het geleerde in praktijk konden brengen.

Bijen zijn belangrijk in de natuur

Bijen leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is voor meer dan 75% van onze voedselgewassen hard nodig. Solitaire bijen, hommels en natuurlijk ook de bekende honingbijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van onze groenten. Ook fruit zoals kersen, bramen, frambozen, appels en peren zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen. Hiervoor is een rijk biotoop nodig met veel stuifmeel- en nectarbronnen. Bedreigingen door externe factoren zoals pesticide en klimaatveranderingen doen het bijenleven geen goed. Bewustwording van het belang van de solitaire- en honingbijen voor onze natuur en ons voedselvoorziening is daarom hard nodig. Iedere derde hap voedsel die we consumeren, is er dankzij het bestuivingswerk van onze insecten en bijen. Gebruik van pesticiden en de verschraling van onze flora, onder andere door landbouwmechanisatie vragen om een nog betere opleiding van de nieuwe generatie imkers.

Groeiende belangstelling om imker te worden

Gelukkig is er een toenemende belangstelling, met name onder de jongere generatie, om imker te worden en daarbij ligt de nadruk steeds vaker op het bevorderen van de biodiversiteit. Als hobby kunnen dan enkele bijenvolken in de tuin of verenigingsbijenstal gehouden worden. Door de vereiste cursus te volgen kom je te weten wat er in zo’n kast met een bijenvolk allemaal gebeurt. Je leert ook omgaan met jouw bijen en wellicht blijft er in een goed bijenjaar ook nog wel een smakelijk potje honing over. Vooral het houden van bijen is een ontspanning in een natuurlijke omgeving.

De basiscursus bijenhouden/imker van Bijenvereniging Oldenzaal wordt jaarlijks gegeven en de imkers in spé worden een heel jaar meegenomen om alles te weten te komen over het bijenleven. Theorielessen worden afgewisseld met de praktijklessen op de clubbijenstal op de Bentheimerstraat. Begeleiding wordt gedaan door de cursusleider en buddy’s.

Wil je zelf ook imker worden? Je kunt je nu al opgeven voor de cursus. Alle informatie is te verkrijgen bij de secretaris Ives van Leth: Kijk ook op: www.bijenoldenzaal.nl

Diploma’s voor: Quinty Meulenkamp, Frits Lotgerink, Jose & Louis Arkink, Miranda Loos, Ewald Heurman, Nicole Wevers, John van de Horst, Kirsten Roerink, Ivonne de With en Wim Ruiter.

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud