Nieuwe afspraken over sociale huurwoningen

Nieuwe afspraken over sociale huurwoningen

Met woningcorporatie Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) heeft gemeente Losser weer de jaarlijkse prestatieafspraken opgesteld om het beleid voor de sociale huursector uit te voeren. De prestatieafspraken 2023 bestaan uit een vast deel met de vier hoofdthema’s tot het jaar 2025 en een deel met concrete afspraken voor het jaar 2023.

De prestatieafspraken voor de gemeente Losser sluiten aan op de landelijke prestatieafspraken. Deze laatste zijn in juni 2022 overeengekomen tussen de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK), De Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes).

Verduurzaming voorraad sociale huurwoningen

Zoals vorig jaar al afgesproken, is Domijn hard aan de slag om haar woningen te verduurzamen. Manager Wonen Lucas Fransen: “Dit jaar verduurzamen we in Losser 82 woningen. Vanaf 2024 zijn dat er gemiddeld 95 per jaar. Daarvan sluiten we 30 woningen ook aan op een duurzame warmtebron, zoals een warmtepomp.”

Een aantal woningen in het dorp Losser heeft, mede vanwege haar (gedeeltelijke) ligging op kleigrond, te maken met hardnekkige vochtproblemen. Fransen: “We zien dat deze problemen nu groter worden door de gevolgen van de energiecrisis. Mensen verwarmen en ventileren hun woning minder, dat helpt niet om de vochtoverlast te bestrijden. We onderzoeken samen met de gemeente Losser en de SHBL wat de oorzaak is van de vochtproblemen. En of we deze kunnen verhelpen.”

Meer gemengde woonwijken

Wethouder Jimme Nordkamp (volkshuisvesting): “Het college vindt het belangrijk dat er in de gemeente Losser meer wijken komen waar mensen uit alle inkomensgroepen naast elkaar wonen. Daarnaast is het belangrijk dat de sociaaleconomische structuur van met name de kern Overdinkel wordt versterkt. Domijn is bereid hierover met de gemeente mee te denken”.

Flexwoningen bouwen om de druk op de woningvoorraad te verlichten

Om de druk op de bestaande woningvoorraad te verlichten, hebben Domijn en de gemeente de intentie om zo spoedig mogelijk ongeveer 30 zogenaamde flexwoningen te realiseren: tijdelijke woningen die snel kunnen worden gebouwd en via een verkorte procedure. Hiertoe wordt nu gezamenlijk een plan opgesteld. Locatie(s), stedenbouwkundige opzet, voor welke doelgroepen en communicatie met omwonenden zijn onderwerpen die hierbij worden meegenomen. Beide partijen zetten zich in om zo spoedig mogelijk het plan te realiseren.

Stichting Huurders Belangen Losser denkt mee

Voorzitter Aloys Veekamp: “Wij vinden dat thuis de belangrijkste plek is, eenieder heeft recht op een betaalbare woning. Daarom zetten wij ons in voor een fijn huis en veilige straten en buurten om te wonen. Zo denkt en praat SHBL mee voor het instant houden van een plezierige woonomgeving.”     

Huurverlaging voor de huurders met de laagste inkomens   

De landelijke overheid werkt momenteel plannen uit voor een huurverlaging voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Als deze plannen erdoor zijn, dan voert Domijn voor deze huurders een verlaging van de huurprijs naar € 575,- per maand door.

In gemeente Losser binnen 12 maanden een huurwoning

Domijn en de gemeente Losser moeten in alle redelijkheid ervoor zorgen dat actieve woningzoekenden binnen twaalf maanden een huurwoning kunnen krijgen in de gemeente Losser. In 2022 bedroeg de gemiddelde wachttijd (tot oktober) 9,22 maanden. Hiermee wordt ruimschoots aan het doel voldaan. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de gemeente Losser beperkt in vergelijking met grote delen van Nederland.

 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud