Natuurgebied voormalige ijsbaan binnenkort toegankelijk

Natuurgebied voormalige ijsbaan binnenkort toegankelijk

Het terrein van de voormalige ijsbaan en visvijver aan de Nitertweg en Broekhoekweg wordt binnenkort toegankelijk voor het publiek.

Eind juni 2021 berichtte Hallo Losser dat er een concept bestemmingsplan ter inzage was gelegd om op de locatie van de voormalige ijsbaan en visvijver een klein natuurgebied in te richten. Ook komt er een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning met een passende architectuur. Met de opbrengsten van de bouwkavel kunnen de kosten van de herinrichting worden bekostigd.

Historie

In het verleden zijn er diverse vruchteloze pogingen gedaan om er voor te zorgen dat de ijsbaan sneller bevroor. Er is folie aangebracht, folie er weer uit en keileem erin. Ook waren er plannen om een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. Om dit te realiseren zijn indertijd al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen allemaal niet doorgegaan en zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad, op de prachtige accommodatie van Stichting MAN.

Huidige situatie

De grondwerkzaamheden zijn gereed en is er een waterpartij met diverse eilandjes. De firma Vije is nu bezig om struiken te planten op de wal en de eilandjes. Ook is er een grindpad aangelegd vanaf de ingang en deze loopt parallel aan de Nitertweg.

Ook is er een klinkerweg aangelegd naar het bouwkavel in de hoek grenzend aan de Broekhoekweg.

Stichting Staringmonument Losser

Deze stichting heeft in 2008 en 2009 al opgravingen gedaan bij de ijsbaan en daar veel fossielen gevonden. Deze zijn tentoongesteld in het Geologie Museum Losser aan de Roberinkstraat 3 (toegang is gratis). Naar aanleiding van het concept bestemmingsplan heeft de stichting een zienswijze ingediend en verzocht om 2.000 m2 van het terrein aan hen toe te wijzen voor verdere opgravingen. Het gaat hierbij om een stuk grond bij de ingang waar het clubgebouw van de ijsclub stond. Overigens zijn tijdens de werkzaamheden ook de nodige vondsten gedaan.

Openstaande acties B&W

Het college van Burgemeester & Wethouders moet nog een aantal zaken regelen:

  • Verkoop van het bouwkavel.
  • Beslissing over toewijzing grond aan Stichting Staringmonument Losser
  • Verkoop resterende grond
  • Beheer kunstmatige waterbron.

 

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud