Nieuws & Agenda

Losser vraagt € 391.000 subsidie aan voor klimaatmaatregelen

De gemeente Losser vraagt bij het Rijk een subsidie aan van bijna 400.000 euro voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. 

Afkoppelen regenpijpen in centrum De Lutte

De gemeente heeft € 245.000 aangevraagd voor de deelprojecten ‘Bouwen aan De Lutte’. In dit project wordt bij de herinrichting van het centrum o.a. gescheiden riolering aangelegd. Door de subsidie kan 8.000 m2 dakoppervlak afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. 

Waterberging in project De Muchte

Voor het project De Muchte is € 146.000 subsidie aangevraagd voor de aanleg van een grote waterberging van 250.000 liter. Net als onder het parkeerterrein bij de Brink en het parkeerterrein bij AH/Coop wordt middels infiltratiekratten een waterberging aangelegd, die bij hevige waterval het water tijdelijk kan opvangen. Op het terrein van De Muchte, worden door woningcorporatie Domijn nieuwe woningen gebouwd.en zal de gemeente Losser de openbare ruimte opnieuw inrichten.

De subsidies worden aangevraagd op basis van de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie 2023’ en loopt via het regionaal verband Twents waternet.

De gemeente Losser vraagt bij het Rijk een subsidie aan van bijna 400.000 euro voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. 

Afkoppelen regenpijpen in centrum De Lutte

De gemeente heeft € 245.000 aangevraagd voor de deelprojecten ‘Bouwen aan De Lutte’. In dit project wordt bij de herinrichting van het centrum o.a. gescheiden riolering aangelegd. Door de subsidie kan 8.000 m2 dakoppervlak afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. 

Waterberging in project De Muchte

Voor het project De Muchte is € 146.000 subsidie aangevraagd voor de aanleg van een grote waterberging van 250.000 liter. Net als onder het parkeerterrein bij de Brink en het parkeerterrein bij AH/Coop wordt middels infiltratiekratten een waterberging aangelegd, die bij hevige waterval het water tijdelijk kan opvangen. Op het terrein van De Muchte, worden door woningcorporatie Domijn nieuwe woningen gebouwd.en zal de gemeente Losser de openbare ruimte opnieuw inrichten.

De subsidies worden aangevraagd op basis van de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie 2023’ en loopt via het regionaal verband Twents waternet.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.