Losser vestigt voorkeursrecht op grond Hannekerveld

Losser vestigt voorkeursrecht op grond Hannekerveld

Al enige tijd zijn de laatste bouwkavels uitgegeven op de Saller. Om de toekomstige woonwijk “Hannekerveld” te kunnen realiseren heeft het college van B&W een voorkeursrecht gevestigd op een aantal grondpercelen nabij de hoek Honingloweg – Lutterstraat in Losser. Door het voorkeursrecht te vestigen, krijgt de gemeente een eerste recht op koop op de percelen die nog niet in eigendom zijn van de gemeente.

Het Hannekerveld is de meest haalbare plek voor een grootschalige uitbreidingslocatie voor woningbouw. Het Hannekerveld grenst aan de kern Losser en aan bestaand woongebied. Een deel van de gronden in en rondom het Hannekerveld zijn al in bezit bij gemeente Losser. En voor een deel is nog sprake van particulier bezit. Om een mooi aansluitend gebied te hebben, is het gewenst om nog een aantal percelen te verwerven. Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente Losser een eerste recht van koop.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Op het Hannekerveld kunnen we onder andere nieuwe sociale huurwoningen bouwen en zorgen voor betaalbare huizen. Dat is voor onze inwoners van belang. We streven daarbij naar een gemixte wijk met woningen in diverse prijsklassen.”

Geldigheidstermijn

Het door het college gevestigde voorkeursrecht geldt voor een periode van drie maanden. De gemeenteraad dient binnen drie maanden na het collegebesluit te besluiten tot (definitieve) aanwijzing van de betrokken gronden. Op het moment dat het voorkeursrecht door de gemeenteraad is gevestigd, is dit rechtsgeldig voor een periode van drie jaar.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud