Losser boekt positief rekeningresultaat in 2022

Losser boekt positief rekeningresultaat in 2022

Het college van Losser heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 gepresenteerd.

De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van afgerond € 6.5 miljoen. Voorstel van het college is om circa € 5.1 miljoen toe te voegen aan de Algemene risicoreserve. Voor een bedrag van ruim € 1.4 miljoen stelt het college de gemeenteraad een specifieke bestemming voor.

Wethouder Financiën Marian Oosterbroek: “Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van 2022. Losser heeft een positief jaarresultaat geboekt. Dit komt deels doordat we van het rijk veel eenmalige uitkeringen hebben ontvangen, die bovendien laat in het jaar zijn uitgekeerd. Daardoor konden deze niet meer besteed worden in 2022. We hebben in 2022 veel geïnvesteerd in onder andere dienstverlening, veiligheid, de openbare ruimte en het sociaal domein. Maar, net als de andere gemeenten, hebben wij en onze opdrachtnemers te maken met de huidige krappe arbeidsmarkt. Dat ook maakt dat niet al het voorgenomen werk (volledig) kon worden uitgevoerd.

Wat het college betreft, voegen we ongeveer € 5,1 miljoen toe aan onze Algemene risicoreserve. Het is fijn om voor de komende jaren een goede reservepositie te hebben. Dat biedt ook financiële ruimte om wat ambities in de Voorjaarsnota 2023 mee te nemen. Bovendien is de toekomst van onze gemeente qua financiën nog niet helemaal duidelijk. Nog onzeker is bijvoorbeeld of we de komende jaren verder gaan inleveren op de uitkering uit het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten.”

De jaarrekening 2022 wordt volgens planning in juni en juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt op 11 juli aanstaande plaats.

Bron: Gemeente Losser

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud