Nieuws & Agenda

Ledenvergadering Muziekvereniging DTKS

Tijdens de afgelopen vrijdagavond 28 januari gehouden ledenvergadering werden weer een groot aantal jubilarissen gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap

Jubilarissen

Zo was Jogg Olde Heuvel 5 jaar lid, Ger Smink 20 jaar lid, Anneke Lublinkhof en Meta van der Walle 30 jaar lid, Wilfried Scheffer 40 jaar lid, Ed Janssen en Gert van Huizen 45 jaar lid, Arjan van Huizen 50 jaar lid en Louis van der Walle maar liefts 65 jaar lid !! Door verschillende omstandigheden konden helaas niet alle jubilarissen bij de vergadering aanwezig zijn.

Foto : Van links naar rechts op de foto: Achterste rij: Ed Janssen, Wilfried Scheffer en Louis van der Walle en voorste rij: Arjan van Huizen, Meta van der Walle en Gert van Huizen.

Ledenvergadering

Tijdens de vergadering kwamen vaste agenda punten als het jaarverslag van de secretaris en de begroting van de penningmeester aan de orde. Bij de bestuursverkiezing werden de bestuursleden Carla Peters en Wilfried Scheffer die zich beide opnieuw beschikbaar hadden gesteld voor een nieuwe bestuursperiode herkozen.

Na de mededelingen van het Bestuur die met name betrekking hadden op het verhogen van de contributie voor de leden, het verhogen van de huurprijs voor de huurders, de energieperikelen met daarbij de verduurzaming van ’t Tukkershoes en ’t Bloashoes en de voortgang van het Nieuw Talent Orkest, werd de inmiddels al weer goed gevulde optredens agenda besproken. Zo zal muziekvereniging DTKS tot de zomervakantie in Losser optreden bij de Palmpasenoptocht , de 4 mei viering in Losser en de Avondvierdaagse. Daarnaast zal het Nieuw Talent Orkest op zondag 12 maart a.s. vanaf 11:00 uur een prachtig Slotconcert verzorgen in het Tukkershoes. Diezelfde middag zal het orkest een optreden verzorgen in de Mariahof in Oldenzaal. Verder zal op zaterdagavond 22 april het orkest een Top 2000 Concert verzorgen. Daarover volgt later meer info.

Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt en daarna kon voorzitter Sjoerd Janssen de goed bezochte ledenvergadering afsluiten.

Tijdens de afgelopen vrijdagavond 28 januari gehouden ledenvergadering werden weer een groot aantal jubilarissen gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap

Jubilarissen

Zo was Jogg Olde Heuvel 5 jaar lid, Ger Smink 20 jaar lid, Anneke Lublinkhof en Meta van der Walle 30 jaar lid, Wilfried Scheffer 40 jaar lid, Ed Janssen en Gert van Huizen 45 jaar lid, Arjan van Huizen 50 jaar lid en Louis van der Walle maar liefts 65 jaar lid !! Door verschillende omstandigheden konden helaas niet alle jubilarissen bij de vergadering aanwezig zijn.

Foto : Van links naar rechts op de foto: Achterste rij: Ed Janssen, Wilfried Scheffer en Louis van der Walle en voorste rij: Arjan van Huizen, Meta van der Walle en Gert van Huizen.

Ledenvergadering

Tijdens de vergadering kwamen vaste agenda punten als het jaarverslag van de secretaris en de begroting van de penningmeester aan de orde. Bij de bestuursverkiezing werden de bestuursleden Carla Peters en Wilfried Scheffer die zich beide opnieuw beschikbaar hadden gesteld voor een nieuwe bestuursperiode herkozen.

Na de mededelingen van het Bestuur die met name betrekking hadden op het verhogen van de contributie voor de leden, het verhogen van de huurprijs voor de huurders, de energieperikelen met daarbij de verduurzaming van ’t Tukkershoes en ’t Bloashoes en de voortgang van het Nieuw Talent Orkest, werd de inmiddels al weer goed gevulde optredens agenda besproken. Zo zal muziekvereniging DTKS tot de zomervakantie in Losser optreden bij de Palmpasenoptocht , de 4 mei viering in Losser en de Avondvierdaagse. Daarnaast zal het Nieuw Talent Orkest op zondag 12 maart a.s. vanaf 11:00 uur een prachtig Slotconcert verzorgen in het Tukkershoes. Diezelfde middag zal het orkest een optreden verzorgen in de Mariahof in Oldenzaal. Verder zal op zaterdagavond 22 april het orkest een Top 2000 Concert verzorgen. Daarover volgt later meer info.

Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt en daarna kon voorzitter Sjoerd Janssen de goed bezochte ledenvergadering afsluiten.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser