Kleinschalige en flexibele woonvormen

Kleinschalige en flexibele woonvormen

Op 16 mei 2023 heeft de gemeenteraad de motie ‘Flexwonen en Tiny Houses’ aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om uiterlijk in oktober 2023 een concreet plan aan de raad te presenteren voor het realiseren van kleinschalige en flexibele woonvormen. De aanleiding voor deze motie is dat realisatie van kleinschalige of flexibele woonvormen kunnen voorzien in een behoefte voor starters, 1-persoonshuishoudens, mensen met een kleine beurs of die duurzamer en flexibeler willen leven. Op 17 oktober heeft het college een raadsinformatiebrief verzonden. 

Locatie

In de brief staat “De gemeente en Domijn werken samen aan de realisatie van één of meerdere locaties voor de plaatsing van flexwoningen“. Het collegebesluit over de locatie naar verwachting eind van dit jaar of begin volgend jaar genomen.

Circa 30 flexwoningen

In de raadsbrief staat : “Om de druk op de bestaande woningvoorraad te verlichten hebben Domijn en de gemeente de intentie om circa 30 zogenaamde flexwoningen realiseren. Hiertoe wordt gezamenlijk een plan opgesteld. Invulling locatie, stedenbouwkundige opzet, doelgroepen en communicatie met de omwonenden zijn hierbij onderwerpen die worden meegenomen. Beide partijen zetten zich in om zo spoedig mogelijk het plan te realiseren.

Wat is er concreet?

Uiterlijk begin 2024 wordt een locatie aangewezen voor circa 30 flexwoningen. 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud