Nieuws & Agenda

Jubilarissen bij 200-jarig Plechelmuskoor De Lutte

Bij de tenoren van het Plechelmuskoor De Lutte werden afgelopen zondag Gerard Vrijkotte en Gerard Kotman onderscheiden met de gouden speld voor maar liefst 100 jaar gezamenlijke koorzang. Bij de dames ontving alt Ria Vloothuis de onderscheiding in zilver voor 25 jaar koorzang. Zondag was het feest voor de koorzang in het algemeen. Jaarlijkse vieren de kerkkoren hun Sint Caeciliafeest. Sint Caecilia is de patroonheilige van de kerkmuziek. Het eremetaal met oorkonde voor de Luttenaren werd toegekend door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Foto vlnr Gerard Vrijkotte, Ria Vloothuis en Gerard Kortman (delutte.com)

Het koor werd in de Plechelmuskerk, na een mooie viering met prachtige gezangen, met als opening natuurlijk het Caecilia-lied verder het Magnificat anima mea van Thomas Tallis, het Grieks Alleluia en het Santa van Tors Ass, toegesproken door pastor Ingrid Schraven. Immers viert het Plechelmuskoor De Lutte dit jaar haar 200-jarig bestaan. In de kerkschuur in de buurt van Erve Boerrigter werd voor het eerst in 1807 een viering gehouden. Vanaf 1823 werd er voor het eerst gezongen door een Lutter mannenkoor in de kerkschuur, immers is de eerste kerk in De Lutte in 1831 gebouwd. Hoewel aan deze tijdsaanduiding geen officiële documentatie ten grondslag ligt, werd in het jaar 1998 door het toenmalige koorbestuur met de voorzitter van het kerkbestuur besloten dat met een reis naar Rome het 175-jarig jubileum van het zangkoor werd gevierd.

Plechelmuskoor 1993 (uit Kroniek De Lutte)

De dames en heren van het Lutter koor staan al sinds 1992 onder leiding van dirigent Raymond Breukers uit Losser. Hoewel er weinig nieuwe aanwas is en de gemiddelde leeftijd van de koorleden behoorlijk stijgt, weet de dirigent met het Plechelmuskoor alle vieringen (nagenoeg alle zondagen) luister bij te zetten. En dat gebeurt zeer verdienstelijk. Voorts werkt het koor mee aan vele bijzondere vieringen, zoals daar zijn: de carnavalsmis, de dialectvieringen, het oogstdankfeest al dan niet op een boerenlocatie, de adventstocht, het Plechelmusfeest met processie en de onlangs zeer druk bezochte oktoberfestviering. Het kerkbestuur betoonde haar dankbaarheid door alle koorleden en dirigent een presentje te overhandigen. Vastbesloten om nog jaren door te gaan voor kerkmuziek en –gezang werd aan het eind van de viering het ‘Lang zullen ze leven’ gezongen door alle kerkbezoekers met de koorleden.

In café/zalencentrum De Vereeniging werden de leden gehuldigd door het bestuur van het Plechelmuskoor. De feestochtend werd na het ontbijt voortgezet met enkele aan het koor toegeschreven mooie liederen door Miriam Bekke.

Bij de tenoren van het Plechelmuskoor De Lutte werden afgelopen zondag Gerard Vrijkotte en Gerard Kotman onderscheiden met de gouden speld voor maar liefst 100 jaar gezamenlijke koorzang. Bij de dames ontving alt Ria Vloothuis de onderscheiding in zilver voor 25 jaar koorzang. Zondag was het feest voor de koorzang in het algemeen. Jaarlijkse vieren de kerkkoren hun Sint Caeciliafeest. Sint Caecilia is de patroonheilige van de kerkmuziek. Het eremetaal met oorkonde voor de Luttenaren werd toegekend door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Foto vlnr Gerard Vrijkotte, Ria Vloothuis en Gerard Kortman (delutte.com)

Het koor werd in de Plechelmuskerk, na een mooie viering met prachtige gezangen, met als opening natuurlijk het Caecilia-lied verder het Magnificat anima mea van Thomas Tallis, het Grieks Alleluia en het Santa van Tors Ass, toegesproken door pastor Ingrid Schraven. Immers viert het Plechelmuskoor De Lutte dit jaar haar 200-jarig bestaan. In de kerkschuur in de buurt van Erve Boerrigter werd voor het eerst in 1807 een viering gehouden. Vanaf 1823 werd er voor het eerst gezongen door een Lutter mannenkoor in de kerkschuur, immers is de eerste kerk in De Lutte in 1831 gebouwd. Hoewel aan deze tijdsaanduiding geen officiële documentatie ten grondslag ligt, werd in het jaar 1998 door het toenmalige koorbestuur met de voorzitter van het kerkbestuur besloten dat met een reis naar Rome het 175-jarig jubileum van het zangkoor werd gevierd.

Plechelmuskoor 1993 (uit Kroniek De Lutte)

De dames en heren van het Lutter koor staan al sinds 1992 onder leiding van dirigent Raymond Breukers uit Losser. Hoewel er weinig nieuwe aanwas is en de gemiddelde leeftijd van de koorleden behoorlijk stijgt, weet de dirigent met het Plechelmuskoor alle vieringen (nagenoeg alle zondagen) luister bij te zetten. En dat gebeurt zeer verdienstelijk. Voorts werkt het koor mee aan vele bijzondere vieringen, zoals daar zijn: de carnavalsmis, de dialectvieringen, het oogstdankfeest al dan niet op een boerenlocatie, de adventstocht, het Plechelmusfeest met processie en de onlangs zeer druk bezochte oktoberfestviering. Het kerkbestuur betoonde haar dankbaarheid door alle koorleden en dirigent een presentje te overhandigen. Vastbesloten om nog jaren door te gaan voor kerkmuziek en –gezang werd aan het eind van de viering het ‘Lang zullen ze leven’ gezongen door alle kerkbezoekers met de koorleden.

In café/zalencentrum De Vereeniging werden de leden gehuldigd door het bestuur van het Plechelmuskoor. De feestochtend werd na het ontbijt voortgezet met enkele aan het koor toegeschreven mooie liederen door Miriam Bekke.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser