Jaarvergadering LP&KV

Jaarvergadering LP&KV

De Losserse Pluimvee en Konijnen Vereniging (LP&KV) hield zondagmorgen 18 juni haar jaarlijkse ledenvergadering bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat in Losser.

In totaal waren er, inclusief het bestuur, 15 leden. Voorzitter Gerrit Wunderink opende de vergadering en verwelkomde de aanwezigen. Secretaris Piet Bosman las de notulen en het jaarverslag voor en de penningmeester Jan Nijland legde zijn verantwoording over de financiën af. Hij werd door de vergadering gedechargeerd nadat de kascontrolecommissie hier het voorstel toe had gedaan.

Jubilarissen

Er waren twee jubilarissen. Oud voorzitter Theo Geerlings was 40 jaar lid. Postuum werd Herman Wekking  geëerd, ook vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Helaas is Herman een dag voor de vergadering overleden. 

Bestuursverkiezing

Penningmeester Jan Nijland was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Voorzitter Gerrit Wunderink bedankte hem voor zijn jarenlange niet aflatende activiteiten. Hij overhandigde Jan een attentie. Piet Bosman blijft nog één jaar in het bestuur. Door het bestuur werden drie dames voorgesteld aan de vergadering, om plaats te nemen in het bestuur. Iedereen was het er mee eens en de dames maker nu deel uit van het bestuur. Kristy Egberink (voorzitter met instemming van de leden). Mendy Battels (penningmeester). Marian Brunger (secretaris). 

Saillant detail

Nog nooit in de 98-jarige geschiedenis was er een vrouw in het bestuur van de LP&KV. En nu een “overkill” van drie tegelijk. Een geweldige verandering. Ook de LP&KV ontkomt niet aan de emancipatie. Ze stralen een goed vertrouwen uit en de leden zijn verheugd op het nieuwe en jonge elan.

Clubtentoonstelling

Onder voorwaarde (hoendergriep en dergelijke) wordt de clubtentoonstelling gehouden op 25-25 september gehouden. Op 22 september vindt de jonge dierendag, zonder hoenders plaats.
 

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud