Nieuws & Agenda

Hoe zit het nu met de Bleek ?

23 september 2022 werd door de gemeente Losser een symposium gehouden over het project Beken & Bleken van Losser. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en Hallo Losser was benieuwd wat de status is. Het toeval wil dat bij navraag van Hallo Losser blijkt dat er op maandag 11 september van 19:00 tot 20:30 er een inloopbijeenkomst is in 't Lossers Hoes. Deze bijeenkomst is voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het definitieve ontwerp van de Dorpsbleek gepresenteerd, zoals dat ook is ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnen komen lopen.

Historie

Op 22 juni 2017 verscheen van de hand van Ingrid Legters het eerste artikel op Hallo Losser over de status van de Bleek. Zij opende met de woorden : "Rijksmonument nummer 26291 zegt niemand echt veel in Losser. Het nummer staat voor Bleekcomplex een parel van Losser. Op dit moment lijkt het meer op een open riool". In dit artikel beschreef zij de historie van de Bleek en de huidige situatie waarin 3 drie partijen een taak hebben om de Bleek te onderhouden te weten: Het Waterschap Vechtstromen, Stichting De Bleek Losser en de gemeente Losser.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • Waterschap Vechtstromen : Verantwoordelijk voor alles wat groeit en bloeit in het water. 
 • Stichting de Dorpsbleek : Verantwoordelijk voor de exploitatie van de Bleek en het bleekwachtershuisje.
 • Gemeente Losser : Verantwoordelijk voor het maaien.

Wat zou er moeten gebeuren?

Bij navraag in 2017 werd gesteld dat er groot onderhoud noodzakelijk is:

 • De pomp die grondwater kan oppompen om de Bleek op peil te houden zou ook zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen moeten worden. Door de defecte pomp waren in de afgelopen jaren regelmatig "reddingsacties" voor de vissen nodig.
 • De beschoeiing langs de Bleek is aan vervanging toe.
 • De spoelbruggen (zie foto) dreigen ook in elkaar te vallen.
 • De leemlaag die ongeveer 25 jaar geleden in de bleek is gelegd zou ook weer moeten worden vernieuwd. De leemlaag zorgt ervoor dat het water niet kan wegzakken in de grond en het water op peil blijft en niet zoals nu bij erg lange droge periodes verdwijnt.

Project "Beken en Bleken"

Er kwam pas schot in de situatie in februari 2021. In het kader van de Erfgoed Deal diende de gemeente Losser succesvol het project "Beken en Bleken" in. 

Het bijzondere van de gekozen oplossing voor de Bleek is dat dit gecombineerd wordt met invoering van aquathermie voor het zwembad. Vanaf de waterzuivering wordt het warme water via een buis naar het zwembad gebracht. Daar wordt de warmte van het water gebruikt om het zwembad te verwarmen. Hierna wordt het "afgekoelde" water via een buis naar de Bleek geleid. Het overtollige water van de Bleek wordt afgevoerd naar de Dinkel.

De plannen zijn gereed en in de vergunningsprocedure die nu loopt zijn deze door de instanties die hierover moeten adviseren (zoals Rijksdienst voor Cultreel Erfgoed, het Oversticht en Monumentencommissie) positief ontvangen en hebben zij een positief advies uitgebracht over het ontwerp.

Planning werkzaamheden Dorpsbleek

De verwachting is dat deze werkzaamheden niet eerder dan in het voorjaar van 2024 kunnen starten. Dit heeft te maken met de lange doorlooptijd voor het aanpassen van de nutsvoorzieningen (kabels en leidingen). 

Aanleg leidingen

De aquathermieleiding (waterleiding) loopt van de waterzuivering via Hasseltpad - Kopshofweg - Gildehauserweg - Hofstraat - Tuinstraat -zwembad. Vanaf het zwembad gaat de retourleiding via hetzelfde traject naar de Bleek.

Het aquathermieleiding onder de Tuinstraat is gereed. In het najaar wordt daar de beplanting ingeplant. Bij de aanleg van het Hasseltpad is de aquathermieleiding al aangelegd. Een volgend deel wordt gelegd in de Gildehauserweg en Hofstraat. Dit gebeurt zodra de Dorpsbleek en Kopshofweg in het voorjaar van 2024 aangepakt worden.  

Nieuw fietspad: De werkzaamheden aan het deel bij de Ravenhorsterweg voor de zuivering langs starten in 2024. Dit is tegelijkertijd met het aanbrengen van bufferput en pompput voor de aquathermieleiding. De bufferput is nodig om te zorgen voor een constante levering van 40 m3 water per uur.

Nadere informatie

Hallo Losser heeft de gemeente een aantal vragen gesteld over het project maar moet helaas ook tot 11 september wachten op de antwoorden.

23 september 2022 werd door de gemeente Losser een symposium gehouden over het project Beken & Bleken van Losser. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en Hallo Losser was benieuwd wat de status is. Het toeval wil dat bij navraag van Hallo Losser blijkt dat er op maandag 11 september van 19:00 tot 20:30 er een inloopbijeenkomst is in 't Lossers Hoes. Deze bijeenkomst is voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het definitieve ontwerp van de Dorpsbleek gepresenteerd, zoals dat ook is ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnen komen lopen.

Historie

Op 22 juni 2017 verscheen van de hand van Ingrid Legters het eerste artikel op Hallo Losser over de status van de Bleek. Zij opende met de woorden : "Rijksmonument nummer 26291 zegt niemand echt veel in Losser. Het nummer staat voor Bleekcomplex een parel van Losser. Op dit moment lijkt het meer op een open riool". In dit artikel beschreef zij de historie van de Bleek en de huidige situatie waarin 3 drie partijen een taak hebben om de Bleek te onderhouden te weten: Het Waterschap Vechtstromen, Stichting De Bleek Losser en de gemeente Losser.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • Waterschap Vechtstromen : Verantwoordelijk voor alles wat groeit en bloeit in het water. 
 • Stichting de Dorpsbleek : Verantwoordelijk voor de exploitatie van de Bleek en het bleekwachtershuisje.
 • Gemeente Losser : Verantwoordelijk voor het maaien.

Wat zou er moeten gebeuren?

Bij navraag in 2017 werd gesteld dat er groot onderhoud noodzakelijk is:

 • De pomp die grondwater kan oppompen om de Bleek op peil te houden zou ook zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen moeten worden. Door de defecte pomp waren in de afgelopen jaren regelmatig "reddingsacties" voor de vissen nodig.
 • De beschoeiing langs de Bleek is aan vervanging toe.
 • De spoelbruggen (zie foto) dreigen ook in elkaar te vallen.
 • De leemlaag die ongeveer 25 jaar geleden in de bleek is gelegd zou ook weer moeten worden vernieuwd. De leemlaag zorgt ervoor dat het water niet kan wegzakken in de grond en het water op peil blijft en niet zoals nu bij erg lange droge periodes verdwijnt.

Project "Beken en Bleken"

Er kwam pas schot in de situatie in februari 2021. In het kader van de Erfgoed Deal diende de gemeente Losser succesvol het project "Beken en Bleken" in. 

Het bijzondere van de gekozen oplossing voor de Bleek is dat dit gecombineerd wordt met invoering van aquathermie voor het zwembad. Vanaf de waterzuivering wordt het warme water via een buis naar het zwembad gebracht. Daar wordt de warmte van het water gebruikt om het zwembad te verwarmen. Hierna wordt het "afgekoelde" water via een buis naar de Bleek geleid. Het overtollige water van de Bleek wordt afgevoerd naar de Dinkel.

De plannen zijn gereed en in de vergunningsprocedure die nu loopt zijn deze door de instanties die hierover moeten adviseren (zoals Rijksdienst voor Cultreel Erfgoed, het Oversticht en Monumentencommissie) positief ontvangen en hebben zij een positief advies uitgebracht over het ontwerp.

Planning werkzaamheden Dorpsbleek

De verwachting is dat deze werkzaamheden niet eerder dan in het voorjaar van 2024 kunnen starten. Dit heeft te maken met de lange doorlooptijd voor het aanpassen van de nutsvoorzieningen (kabels en leidingen). 

Aanleg leidingen

De aquathermieleiding (waterleiding) loopt van de waterzuivering via Hasseltpad - Kopshofweg - Gildehauserweg - Hofstraat - Tuinstraat -zwembad. Vanaf het zwembad gaat de retourleiding via hetzelfde traject naar de Bleek.

Het aquathermieleiding onder de Tuinstraat is gereed. In het najaar wordt daar de beplanting ingeplant. Bij de aanleg van het Hasseltpad is de aquathermieleiding al aangelegd. Een volgend deel wordt gelegd in de Gildehauserweg en Hofstraat. Dit gebeurt zodra de Dorpsbleek en Kopshofweg in het voorjaar van 2024 aangepakt worden.  

Nieuw fietspad: De werkzaamheden aan het deel bij de Ravenhorsterweg voor de zuivering langs starten in 2024. Dit is tegelijkertijd met het aanbrengen van bufferput en pompput voor de aquathermieleiding. De bufferput is nodig om te zorgen voor een constante levering van 40 m3 water per uur.

Nadere informatie

Hallo Losser heeft de gemeente een aantal vragen gesteld over het project maar moet helaas ook tot 11 september wachten op de antwoorden.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.