Gratis bosplantsoen voor particulieren groot succes

Gratis bosplantsoen voor particulieren groot succes

Vanaf november 2022 is de Stichting Behoud Twents Landschap gestart met het project: “Gratis Bosplantsoen voor Particulieren” onder het motto: ‘Het Twents landschap nog mooier maken”.

Doel van dit project is om het Twentse coulissen landschap te herstellen door particuliere grondeigenaren te bewegen om houtwallen, bosjes en singels aan te planten met streekeigen bomen en struiken. Bovendien levert deze aanplant een waardevolle bijdrage voor ecologisch herstel.

Het Natuurfonds SBNL heeft een bedrag van €10.000,- beschikbaar gesteld om dit project mogelijk te maken. https://www.sbnlnatuurfonds.nl/

Bosplantsoen zijn bomen en struiken van gemiddeld 80-100cm hoog. Daarbij gaat het om streekeigen beplanting die vroeger in het Twentse coulisselandschap veelvuldig werd aangeplant in houtwallen, hagen en bosjes zoals hazelaar, vlier, krent, beuk, berk, eik, zoete kers, zwarte els, es, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en egelantier. De keuze van de plantsoort hangt af van het landschapselement dat men wenst in te planten en dient te passen in het Twentse coulisselandschap.

Op dit moment zijn er al meer dan 6000 stuks bosplantsoen uitgegeven maar het is nog steeds mogelijk om je als grondeigenaar aan te melden voor dit project. Neem daarvoor contact op met onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Stichting Behoud Twents Landschap: ‘Voor wie het Twents landschap lief heeft’
 

http://behoudtwentslandschap.nl
06-13189115 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud