Gratis bosplantsoen voor grondeigenaren

Gratis bosplantsoen voor grondeigenaren

Wilt u een ‘overhoekje’ inplanten, een vogelbosje maken, een wilde haag langs een oude schuur planten of een houtwal herstellen? De Stichting Behoud Twents Landschap stelt gratis plantmateriaal beschikbaar in de vorm van bosplantsoen voor het plantseizoen 2023-2024 en geeft vakkundig advies.

Wat is een bosplantsoen?

Bosplantsoen zijn bomen en struiken van gemiddeld 80-100 cm hoog. Daarbij gaat het om streekeigen beplanting die vroeger in het Twentse coulisselandschap veelvuldig werd aangeplant in houtwallen, hagen en bosjes zoals hazelaar, vlier, krent, beuk, berk, eik, zoete kers, zwarte els, es, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en egelantier. De keuze van de plantsoort hangt af van het landschapselement dat u wenst in te planten en dient te passen in het Twentse coulisselandschap.

Doel van deze actie is om het Twentse coulisselandschap te herstellen en de ecologische kwaliteit van de landschapselementen te verbeteren. Het KGO fonds van de gemeente Dinkelland/Tubbergen en het project Trees for All/Landschap Overijssel heeft een bedrag beschikbaar gesteld om dit project mogelijk te maken.

Hoe komt u in aanmerking voor gratis plantmateriaal en onder welke voorwaarden?

U komt in aanmerking voor gratis plantmateriaal indien:

  • De oppervlakte van het landschapselement kleiner is dan 1500 m²
  • Het in te planten perceel een meerwaarde heeft voor het Twentse coulisselandschap
  • We minimaal 300 stuks en maximaal 1500 stuks bosplantsoen kunnen leveren
  • Deze actie uw enige mogelijkheid is om gratis bosplantsoen te verwerven.

Gratis plantmateriaal is niet bestemd voor

  • Aanplant van bospercelen
  • Gebruik van bosplantsoen in siertuinen
  • Verplichte inboet van beplanting als gevolg van herplantplicht

Werkwijze: neem contact op met Stichting Behoud Twents Landschap en maak duidelijk wat u van plan bent. In een persoonlijk gesprek en eventueel een schouw ter plekke geeft een medewerker van SBTL u vakkundig advies of u in aanmerking komt voor gratis bosplantsoen en welke soorten u kunt planten.

Stichting Behoud Twents Landschap ‘Voor wie het Twents landschap lief heeft’

http://behoudtwentslandschap.nl

06-13189115 of 06-24215065

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud