Nieuws & Agenda

Geslaagde collecte voor Muziekkoepel Overdinkel

In de week van 10 tot en met 15 juli is er in Overdinkel enthousiast gecollecteerd voor de Stichting Muziekkoepel Overdinkel.

De talrijke vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de jaarlijkse fondsenwerving hebben gezamenlijk een bedrag van €1361,91 opgehaald. Het bestuur van de stichting uit zijn dank aan alle collectanten voor hun inzet en de gulle gevers voor hun bijdragen.

De Stichting Muziekkoepel Overdinkel is volledig afhankelijk van de opbrengsten uit deze jaarlijkse collecte, donaties en sponsoring, aangezien zij geen subsidie ontvangt. Het ingezamelde bedrag is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de muziekkoepel en zal worden besteed aan het onderhoud ervan.

De inzet van de vrijwilligers en de gulle giften van de inwoners van Overdinkel tonen de waardering en het belang van de muziekkoepel voor de gemeenschap. Dankzij deze bijdragen kan de muziekkoepel in stand worden gehouden en blijft dit culturele erfgoed beschikbaar voor toekomstige generaties.

In de week van 10 tot en met 15 juli is er in Overdinkel enthousiast gecollecteerd voor de Stichting Muziekkoepel Overdinkel.

De talrijke vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de jaarlijkse fondsenwerving hebben gezamenlijk een bedrag van €1361,91 opgehaald. Het bestuur van de stichting uit zijn dank aan alle collectanten voor hun inzet en de gulle gevers voor hun bijdragen.

De Stichting Muziekkoepel Overdinkel is volledig afhankelijk van de opbrengsten uit deze jaarlijkse collecte, donaties en sponsoring, aangezien zij geen subsidie ontvangt. Het ingezamelde bedrag is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de muziekkoepel en zal worden besteed aan het onderhoud ervan.

De inzet van de vrijwilligers en de gulle giften van de inwoners van Overdinkel tonen de waardering en het belang van de muziekkoepel voor de gemeenschap. Dankzij deze bijdragen kan de muziekkoepel in stand worden gehouden en blijft dit culturele erfgoed beschikbaar voor toekomstige generaties.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser